วันพฤหัสบดี, เมษายน 13, 2560

ประเพณีสงกรานต์ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ของชาติอาเซียนตอนบน --- กัมพูชา เมียนมา ลาว (ทีมข่าวอาเซียน TNN ช่อง 16)https://www.facebook.com/wat.dhammakaya.benelux/videos/946616272147787/