วันอาทิตย์, เมษายน 30, 2560

10 ประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุด

10 อันดับประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุด Top 10 sources of plastic marine debris


ที่มา Green Peace
เมษายน 28, 2560

รู้หรือไม่!! จากรายงานระบุว่า ประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ทิ้งขยะลงทะเลรวมกันคิดเป็นกว่า 60% ของขยะพลาสติกทั้งหมดที่ถูกปล่อยลงทะเลทั่วโลก

ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซี่ง เป็นประเทศที่มีการใช้พลาสติกสูงที่สุดของโลกด้วย 

ประเทศไทยที่มีประชากรเพียง 65 ล้านคนติดอันดับที่ 6 ของประเทศปล่อยขยะพลาสติกลงสู่มหาสมุทร แซงหน้าประเทศที่มีประชากรหนาแน่นกว่า 1,000 ล้านคนอย่างอินเดียเสียอีก 

โดยอินเดียอยู่ในอันดับ 12 

ในขณะที่สหรัฐอเมริกาปล่อยขยะลงสู่ทะเลเป็นอันดับที่ 20 ของโลก ทั้งที่สหรัฐฯเป็นประเทศที่มีประชากรตามชายฝั่งทะเลหนาแน่น