วันเสาร์, เมษายน 22, 2560

ชวนอ่าน "กบฎบวรเดช" ความอัดอั้นตันใจของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อ 'พวกอนุรักษนิยมแข็งตัว' 'พวกนิยมกษัตริย์ในระบอบรัฐธรมนูญ' และ 'พวกนิยมสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างถอนตัวไม่ขึ้น'

จากบทความ "กบฎบวรเดช"

ผู้เรียบเรียง : รองศาสตราจารย์ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ : รองศาสตราจารย์ ดร.สนธิ เตชานันท์

ที่มา: เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า

"องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงวิเคราะห์ไว้ในพระราชบันทึกส่วนพระองค์พระราชทานนายเจมส์ แบกซเตอร์ (James Baxter) ที่ปรึกษากระทรวงการคลังชาวอังกฤษในเดือนสิงหาคมว่า มีความอัดอั้นตันใจในหมู่บุคคลสามประเภทด้วยกัน

"ซึ่งทรงจำแนกเป็น

"หนึ่ง 'พวกอนุรักษนิยมแข็งตัว' (Hardened Conservative) ซึ่งยังคงเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบารมีวิเศษ แต่ก็พร้อมที่จะต่อว่าพระองค์หากไม่ทรงตอบสนองต่อความปรารถนาของเขา

"สอง 'พวกนิยมกษัตริย์ในระบอบรัฐธรมนูญ' (Constitutional Monarchists) ซึ่งใคร่ที่จะเห็นบุคคลที่ค่อนไปทางอนุรักษนิยมเป็นผู้อยู่ในอำนาจ และจึงมีความคิดจะทำการรัฐประหารรัฐบาลของพระยาพหลฯ หากแต่ว่าพวกนี้ไม่มีการจัดองค์กรที่ดีพอและขาดผู้นำ เพราะผู้นำตามความเคยชินของเขาก็คือเจ้านายในพระราชวงศ์ ในส่วนของพระองค์เองนั้นทรงเห็นเป็นมั่นเหมาะว่า 'ถ้าเจ้าพยายามจะนำ (พวกเขา) สถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะถึงแก่กาลอวสาน'

"สาม 'พวกนิยมสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างถอนตัวไม่ขึ้น' (Die-hard Absolute Monarchists) ซึ่งคาดหวังให้พระมหากษัตริย์ทรงรวบรวมทหารหัวเมืองเข้า “ทำสงครามกับทหารกรุงเทพ” เพื่อที่จะได้ทรงทำการปกครองด้วยพระองค์เองอีกครั้ง ซึ่งแนวคิดนี้ พระองค์ทรงเห็นว่าเป็น 'ความบ้าดีๆ นี้เอง' (sheer madness)

"จึงทรงสรุปว่า 'ไม่มีทางหันหลังกลับ จะต้องระดมความพยายามทั้งปวงเพื่อทำให้รัฐธรรมนูญทำงานให้ได้' "


ที่มา FB


Nithinand Yorsaengrat

https://www.facebook.com/NithinandY/posts/10158492735360117?pnref=story

...

ใบตองแห้งแนะนำ...