วันจันทร์, เมษายน 24, 2560

ทำไมแนวคิดแบบ "เสรีนิยมประชาธิปไตย" ไม่เคยมีการเติบโตในประวัติศาสตร์ไทย

เอาจริงๆประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยมีการเติบโตของแนวคิดแบบ "เสรีนิยมประชาธิปไตย" มาก่อนเลย

คณะขุนนางเดิมนิยมราชาธิปไตยแบบไทย

คณะราษฎรทั้งหมดเป็นชาตินิยม - มีปรีดีคนเดียวที่เป็นสังคมนิยมสายกลาง

จากนั้น 2500 ทหารต่อมาเป็นชาตินิยม + ราชาธิปไตย

แล้วคอมมิวนิสต์เข้ามา

ในยุคตุลา 2516 ขบวนการเรียกร้องของนักศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย อยู่ในชุดความคิดแบบ สังคมนิยม + ชาตินิยม

หลัง 2519 ไทยก็อยู่ภายในรัฐบาล ชาตินิยม + ราชาธิปไตย มาตลอด

ดังนั้นแนวคิดหลักของไทยคือ ชาตินิยม + ราชาธิปไตย / ส่วนรองคือ สังคมนิยม + ชาตินิยม

ไม่เคยมีเลยที่แนวคิด เสรีนิยมประชาธิปไตย จะปรากฎขึ้นในสังคมไทย

ดังนั้นเหล่าคนเดือนตุลาที่สนับสนุนเผด็จการณ์อะไรเนี่ย เขาไม่ได้คอรัปอุดมการณ์ของตัวเองหรอก เพราะสมัยตุลาก็ สังคมนิยม + ชาตินิยม ไม่มีใครแคร์รัฐสภา เลือกตั้งทั่วไป อะไรแต่แรกแล้ว เขาเชื่อกันมาตลอดว่ารัฐสภาเนี่ยมันระบบของพวกกฎุมพี นายทุน ตั้งมาขูดรีดแรงงาน

ความรู้เรื่องการจัดตั้งมวลชนที่ใช้กันมาทั้ง พธม. นปช. หรือ กปปส. ก็พวก พรรคคอมมิวนิสต์ไทยเก่าทั้งนั้น

ถ้าไม่นับพวกพรรคประชาธิปัตย์ ที่ก็อนุรักษ์นิยม

จนมี นิติราษฎร + สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย ประเทศไทยถึงเริ่มมีความคิดแบบ เสรีนิยมประชาธิปไตย ขึ้นเป็นครั้งแรก

ที่จริงๆ เราพึ่งเริ่มสอนกันว่า ประชาธิปไตย = คนเท่ากัน คนมีเสรีภาพด้านการพูด แสดงความเห็น อะไรเนี่ย เมื่อ 4 ปีที่แล้วเท่านั้นเองที่มา FB


Harit Mahaton