วันศุกร์, เมษายน 21, 2560

"หมุดหน้าใส"เปลี่ยนประวัติศาสตร์"2475"ไม่ได้ กลับเสริมอุดมการณ์"คณะราษฎร"
https://www.youtube.com/watch?v=i-2voZMfl-M

"หมุดหน้าใส"เปลี่ยนประวัติศาสตร์"2475"ไม่ได้ กลับเสริมอุดมการณ์"คณะราษฎร"

jom voice

Published on Apr 20, 2017

อาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ในฐานะผู้นำการรณรงค์ ผ่านเวปไซด์ Change.org ที่จะให้เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎร ให้สัมภาษณ์ Thais Voice ว่า ขณะนี้มีผู้ร่วมลงชื่อมากกว่า 3000 คนแล้ว ทั้ง ๆ ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน ซึ่งมีทั้งกลุ่มคนที่มีแนวคิดทางการเมืองแตกต่างกัน เป็นการสะท้อนว่าคนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการขโมยหรือการเปลี่ยนแปลงหมุดคณะราษฎรโดยไม่ได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบ การณรงค์ดังกล่าวไม่ได้นำไปมอบให้กับหน่วยงานใด แต่เป็นการแสดงออกให้สาธารณชนและรัฐบาลได้รับรู้ว่า ประชาชนคิดอย่างไร หากรัฐบาลยังนิ่งเฉย ไม่สนใจความรู้สึกของประชาชน รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่เข้ามาโดยวิธีใดก็ตาม ขณะเดียวกันการนำ หมุดหน้าใส มาแทนที่ หมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ หรือหมุดคณะราษฎร ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ได้ และไม่อาจจะลบล้างหรือทำลายอุดมการณ์ของคณะราษฎรได้เลย

ooo

เรื่องเกี่ยวเนื่อง...

ตีความ"หมุดหน้าใส"ไสยศาสตร์-การปกครองของ"กษัตริย์ไทย"https://www.youtube.com/watch?v=UEk5LPZk8QA

jom voice

Published on Apr 20, 2017

อาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการอิสระด้านโบราณคดี ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับ หมุดหน้าใส ที่ถูกนำมาแทนที่ หมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ หรือหมุดคณะราษฎร ทั้งภาษาที่ใช้รวมถึงการนำเอาเครื่องหมายและข้อความที่อยู่ในเครื่องราชฯที่สร้างขึ้นในโอกาสครบ 100 ปีแห่งราชวงศ์จักรีว่า เรื่องไสยศาสตร์ ตัดทิ้งไปไม่ได้ในสังคมไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ การนำเอาคาถาที่ล้อมเครือ่งราชของขัตติยอิสริยาภรณ์มาใช้ถือว่ามีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งเพราะ ขัตติอิสริยาภรณ์ชนิดนี้สร้างขึ้นใน รัชกาลที่ 5 ในโอกาสที่ราชวงศ์จักรีอยู่มาครบ 100 ปีโดยไม่มีการแย่งชิงราชบัลลังค์

.....

นักโบราณคดีฟันธง"หมุดคณะราษฎร"เป็นโบราณวัตถุ"กรมศิลป์"อย่าทำลายประวัติศาสตร์https://www.youtube.com/watch?v=byxaaVmyEJM

jom voice

Published on Apr 19, 2017

อาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการอิสระด้านโบราณคดี อดีตอาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoice กรณีที่กรมศิลปากรชี้แจงว่า หมุดคณะราษฎร ไม่เข้าข่ายเป็นโบราณวัตถุตามกฎหมายว่า แปลกใจที่อธิบดีกรมศิลป์ออกมาอธิบายเช่นนั้น ทั้ง ๆ ที่ตามกฎหมายโบราณวัตถุโบราณสถาน 2504 หมุดคณะราษฎร อยู่ในข่ายเพราะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เทียบกับหลักคิดของกรมศิลป์ที่บอกว่า อิฐเก่าเพียงก้อนเดียวก็ให้ถือเป็นโบราณวัตถุได้ ขณะที่หมุดคณะราษฎรมีค่ามากกว่าอิฐเก่า ๆ หรือเศษหิน เศษกระเบื้องด้วยซ้ำ กรมศิลป์ แทนที่จะทำหน้าที่เก็บรักษาและเผยแพร่และบันทึกทางประวัติศาสตร์ แต่กลับพยายามลบ บิดเบือ่น เท่ากับเป็นการทำลายประวัติศาสตร์เสียเอง