วันอาทิตย์, เมษายน 30, 2560

เรื่องจริงที่ทุกคนยังไม่รู้ ทำไมเราต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ ถ้าไม่อยากตกเป็นทาสซีพี - อีสานบ้านทุ่ง
https://www.facebook.com/1315985808428719/videos/1641011519259478/