วันศุกร์, เมษายน 21, 2560

"คมข่าว" สัมภาษณ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย - ให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจ
https://www.youtube.com/watch?v=ReHvC3LnQJ0

สัมภาษณ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย - ให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจ


SHTV

Published on Apr 21, 2017
คมข่าว - TV24 สถานีประชาชน @TV24Official