วันพุธ, เมษายน 26, 2560

เรือจีนขุดเจาะน้ำโขงเจอหินเพียบ-เก็บไปศึกษา ชาวบ้านเตรียมนำเรือออกแสดงสัญลักษณ์คัดค้าน

เรือจีนขุดเจาะน้ำโขงเจอหินเพียบ-เก็บไปศึกษา ชาวบ้านเตรียมนำเรือออกแสดงสัญลักษณ์คัดค้าน


ที่มา มติชนออนไลน์
26 เม.ย. 60

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากการที่ บริษัท CCCC Second Habor Consultant จำกัด จากประเทศจีน ซึ่งได้รับมอบหมายจากทางการจีนให้เข้ามาสำรวจแม่น้ำโขงตามโครงการพัฒนาแม่น้ำโขงเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ตามข้อตกลง 4 ชาติ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ว่าล่าสุดเรือจาฟู่ 3 ซึ่งเป็นเรือที่มีแท่นเจาะชั้นดินและหินใต้น้ำ ยังคงทำการขุดเจาะจุดน้ำตื้นบริเวณสามเหลี่ยมทองคำระหว่าง อ.เชียงแสน กับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตามแผนจะต้องมีการขุดเจาะบริเวณนี้ถึง 16 จุดถึงจะย้ายไปจุดอื่น โดยจากการขุดเจาะใต้น้ำพบมีหินใต้น้ำรูปแบบต่างๆ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จีนได้นำตัวอย่างขึ้นมาเก็บเอาไว้โดยแยกเป็นประเภทหินต่างๆ เอาไว้เพื่อการศึกษาหลายชุด ขณะที่ เรือฉีตง 9 ซึ่งเป็นเรือตรวจวัดระดับแม่น้ำโขง ได้แล่นเรืออยู่บริเวณพื้นที่ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน โดยติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและทำการจดบันทึกระดับน้ำหลายจุด โดยให้เหตุผลว่าเพื่อสำรวจระดับน้ำตลอดแนวตามหลักอุทกศาสตร์ และทีมสำรวจนี้ยังจะติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำต่อไปอีกตั้งแต่ ต.บ้านแซว ย้อนกลับเหนือน้ำขึ้นไปมาจนถึงสามเหลี่ยมทองคำระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชีงราย กล่าวว่า ล่าสุดตนได้มีโอกาสหารือกับรองประธานบริษัทบริษัท CCCC Second Habor Consultant จำกัด และวิศวกรผู้ปฏิบัติการสำรวจแม่น้ำโขงของบริษัทแล้วได้รับว่าจะมีเพียงการเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแม่น้ำโขงโดยไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศทุกประการ ซึ่งข้อมูลที่ได้ก็จะนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐบาลไทยด้วย จากนั้นจึงค่อยพิจารณากันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป จึงไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องระเบิดเกาะแก่งเพียงอย่างเดียวแต่อาจหมายรวมถึงการขุดลอกจุดที่เป็นตะกอนดินทราย และเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยมีข้อมูลแม่น้ำโขงในเรื่องนี้เลยเพราะไม่เคยมีการสำรวจ จึงเห็นว่าหากมีการสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลมาแล้วค่อยพิจารณาดำเนินการจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นกัน โดยเฉพาะการจัดการกับร่องน้ำบางแห่งที่ตื้นเขินเพราะเกิดการทับถมของตะกอนดินทรายมาอย่างยาวนาน

จากกรณีที่การสำรวจเริ่มจะมีกระแสต่อต้านจากคนในพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์และองค์กรพัฒนาเอกชน ทางฝ่ายความมั่นคงจึงได้มีการเชิญนายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานเครือข่ายธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา (กลุ่มรักษ์เชียงของ) ไปหารือกรณีมีกระแสว่ากลุ่มดังกล่าวพร้อมชาวบ้านที่ อ.เชียงของ จะออกมาเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านการสำรวจแม่น้ำโขงดังกล่าวด้วยการนำเรือออกไปแสดงสัญลักษณ์ เช่น ป้าย ข้อความ ฯลฯ หากมีการสำรวจเกาะแก่งในเขต อ.เชียงของ เป็นต้นไปด้วย โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแจ้งถึงรายละเอียดของการสำรวจ ขณะที่เรือสำรวจของจีนบางลำได้จอดอยู่ติดฝั่ง สปป.ลาว ใกล้กับเกาะแก่ง “คอนผีหลง” ติด ต.ริมโขง อ.เชียงของ โดยยังไม่ได้เข้าไปสำรวจ

สำหรับโครงการปรับปรุงร่องแม่น้ำโขงของเรือจีนดังกล่าวได้อ้างตามข้อตกลงการเดินเรือพาณิชย์แม่น้ำโขงตอนบน 4 ชาติ ไทย สปป.ลาว เมียนมา และจีนตอนใต้ โดยจีนรับขับเคลื่อนมีกำหนดดำเนินการตั้งแต่เมืองซือเหมา มณฑลยูนนาน-แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 809 กิโลเมตร ที่ผ่านมาดำเนินการระยะแรกไปแล้วแต่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตประเทศจีน สปป.ลาว และเมียนมา ยกเว้นจุดคอนผีหลงดังกล่าว และเมื่อคณะรัฐมนตรีของไทยเห็นชอบเรื่องการสำรวจ ต่อมาบริษัทเดียวกันมีการดำเนินการระยะที่ 2 ที่มีเป้าหมายปรับปรุงร่องแม่น้ำโขงให้เรือสินค้า 300 ตัน แล่นได้เกือบตลอดทั้งปีโดยบนเรือจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทั้งกรมเจ้าท่าและทหารร่วมสังเกตการณ์ด้วยตลอด