วันอาทิตย์, มีนาคม 26, 2566

‘ยูนิเซฟ’ จี้พรรคการเมืองไทย เกื้อหนุนเจเนอเรชั่น ‘ซี’ แก้ปัญหาด้อยโอกาส

มีรายงานวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องคนรุ่นใหม่วัย ๑๕ ถึง ๒๔ ปี ที่จัดอยู่ในเจเนอเรชั่น ซี (Z) ซึ่ง “ประชากรกลุ่มนี้แม้จะมีตัวเลขน้อยกว่ากลุ่มเจเนอเรชันอื่น ๆ แต่ในมุมกลับกันก็มีความ ชัดเจน ในการเลือกพรรคการเมือง”

องค์การยูนิเซฟเป็นผู้สนับสนุนงานวิจัยนี้ รายงานผลว่า กลุ่มอนุชนวัยดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยได้รับฉายาว่า นี้ท(NEET ตัวย่อของวลี “ไม่ได้ถูกจ้างงาน ขาดการศึกษาและฝึกฝน” ในภาษาอังกฤษ) ราว ๑.๔ ล้านคน นั้น ๖๘ เปอร์เซ็นต์เนื่องจาก

ปัญหา “ขาดแรงจูงใจในการเพิ่มทักษะหรือหางาน เนื่องเพราะไม่มีโอกาส” แล้วยังรายงานยูนิเซฟนี้บอกว่า “ยุวชนนี้ทดังกล่าว เป็นเพศหญิงเสียมากถึง ๗๐%” ยูนิเซฟย้ำว่าประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ทันใด ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแข็งขัน

ข้อแนะนำจากยูนิเซฟ บอกให้จัดตั้งศูนย์บริการครบวงจร ขึ้นสนับสนุนยุวชนเหล่านั้นทั่วประเทศ ถ้ายังไม่มีการจัดให้การแก้ปัญหายุวชนขาดความรู้ ทักษะ และโอกาสเข้าเป็นแรงงานคุณภาพของประเทศ ยากที่ไทยจะพัฒนาเป็นชาติรายได้สูง

นี่เป็นส่วนเสริมของข้อเรียกร้องจาก ยูนิเซฟ เซเว่น อ๊าสค์สำหรับการเลือกตั้งในไทยครั้งนี้ ให้กลุ่มการเมืองต่างๆ วางนโยบายสำหรับอนุชนในประเทศราว ๑๓.๗ ล้านคน ในด้านบริการเด็กเล็ก ปรับเปลี่ยนการศึกษาให้สนองต่อการเจริญวัย และปัญหาเด็กนี้ท

เป็นคำแนะนำจากองค์กรโลกที่เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับพรรคการเมืองซึ่งความนิยมในหมู่ประชากรวัยเลือกตั้ง อิงอยู่กับยุวชนกลุ่มที่ข้อเขียนนี้เอ่ยถึง คือเจเนอเรชั่นซี ที่จะต้องก้าวเข้าไปแทนที่เจเนอเรชั่นวาย (Y) ในอนาคตอันใกล้

ด้วยเหตุที่สภาพบ้านเมืองเวลานี้ ทำให้ยุวชนรุ่น วายซึ่งอายุระหว่าง ๒๗ ถึง ๔๒ ปี รุ่นที่กำลังเป็นแรงงานคุณภาพระดับผู้จัดการ มีมากเป็นอันดับสองรองจากเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (X) รวมกันแล้วได้กว่า ๓๑ ล้าน เป็นฐานคะแนนพรรคการเมืองหนึ่งใดได้อย่างสบาย

ทว่าอีกรายงานวิจัย ชื่อ In-depth Research on Youth Not in Employment, Education or Training in Thailand กลับพบเกือบครึ่งของยุวชนรุ่นวายที่ว่า กำลังประสบปัญหา เบิร์นเอ๊าท์หมดกำลังใจ และเหนื่อยหน่ายกับงานประจำที่ทำกันอยู่

ฉะนั้นการเกื้อหนุนและเสริมส่งยุวชนรุ่นซี (บ้านเราเรียก แซ่ด) ให้แข็งแกร่งพร้อมก้าวเข้าไปแทนรุ่นวาย จึงเป็นนโยบายจำเป็นที่สุดสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ ไม่ว่าใครจะผสมกับใคร อย่างไร

(https://www.unicef.org/thailand/unemployed-youth-thailand-lack-motivation-develop-skills, https://www.thaipbs.or.th/now/content/61 และ https://www.facebook.com/datatipsy/posts2e7eVWqndJaTm) 

เลือกตั้ง 2566 : Gen X Y Z เลือก ส.ส. อย่างไรวิเคราะห์ : X,Y หรือ Z Gen ไหน จะชี้ขาดผลเลือกตั้ง

วัชชิรานนท์ ทองเทพ
ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทย
24 มีนาคม 2023

สังคมไทยย่างเข้าสู่สังคมสูงวัย แต่เมื่อพิจารณาว่ากลุ่มใดคือผู้กำหนดชะตาประเทศผ่านการเลือกตั้งที่คาดว่ากำลังจะเกิดขึ้นในเดือน พ.ค. นี้ พบว่า คนในกลุ่ม Generation X, Y และ Z กุมสัดส่วนมากกว่า 70% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ "ช่องว่างระหว่างวัย (generation gap)" จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ และยังมีงานวิจัยมองว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะเดินเข้าคูหาเลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อน

บีบีซีไทยชวนนักวิชาการมาร่วมวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงว่าเป็นอย่างไร

ชุดความคิด ประสบการณ์ ตัวแปรสำคัญในการเลือกตั้ง

"คนแต่ละรุ่นยืนอยู่บนชุดประสบการณ์ตัวเอง ประโยชน์เฉพาะหน้า และผลประโยชน์ในอนาคตที่เหมือนกันเลย" ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกกับบีบีซีไทย

  • เบบี้ บูมเมอร์-ไซเลนท์ เจเนเรชั่น
ผศ.ดร.กนกรัตน์ อธิบายว่า กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (2489-2507) และกลุ่มไซเลนท์เจนเนเรชั่น เป็นกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากผ่านประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมคล้ายกัน โดยเฉพาะทัศนคติทางสังคมจะมีโน้มเองไปทางกลุ่มอนุรักษนิยม แต่หากมาถึงทัศนคติทางด้านการเมืองก็จะมีความแตกต่างกัน คือ จะพบว่ากลุ่มที่มีความคิดไปทางกลุ่มคนเสื้อแดง หรือในทางประชาธิปไตย และมีอีกกลุ่มที่มีทัศนคติทางการเมืองไปในทางอนุรักษนิยม จึงทำให้พฤติกรรมการเลือกพรรคที่แบ่งค่อนข้างชัดเจนแล้ว"หากพิจารณาจากปูมหลังหรือชุดความคิด ประสบการณ์ที่เขามีที่ผ่านมา การประสบความสำเร็จของประเทศมาจากระบบราชการในอดีต ที่ต้องเคารพความเหลื่อมล้ำต่ำสูง ได้ทำให้เศรษฐกิจยังคงเติบโตได้ในยุคนั้น นี่เป็นวิธีเชื่อของคนในกลุ่มนี้" ผศ.ดร.กนกรัตน์ระบุ

ในส่วนแง่คิดคนกลุ่มนี้จะคิดเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพในสายพานการผลิต จึงไม่เห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบที่ดีอยู่แล้ว
  • กลุ่มคนเจเนเรชั่น X และ Y
อ.กนกรัตน์ มองว่า กลุ่มคนเจเนเรชั่น X (2508-2523) และ Y ตอนบน (2524-2539) มีความคล้ายกัน เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดายากว่าจะเลือกพรรคการเมืองใด เป็นกลุ่ม swing voters เนื่องจากอาจจะมาจากมีความสนใจทางการเมืองน้อยกว่ากลุ่มอื่นและมีประสบการณ์ทางการ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เติบโตระหว่างที่ประเทศกำลังมีประชาธิปไตยเต็มใบ ในยุคที่การเมืองไม่มีเสถียรภาพ และปัจจัยทางการเมืองไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ในช่วงเศรษฐกิจกำลังดี ซึ่งมีแนวโน้มในทางอนุรักษนิยมแต่ตอนต้น"คนกลุ่มนี้เจอกับทั้งประชาธิปไตยที่ไม่มีเสถียรภาพและไม่มีประสิทธิภาพในช่วงทศวรรษ 1990 และเคยเจอกับประชาธิปไตยแบบเบ็ดเสร็จ มีประสิทธิภาพแต่ก็เต็มไปด้วยปัญหาในช่วงสมัยรัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร ส่วนตอนนี้ก็ได้เห็นเผด็จการภายใต้รัฐบาลทหารและการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ ตลอด 8 ปี ทำให้ทัศนคติทางการเมืองค่อนข้างแบ่งแยกเป็นกลุ่มย่อย แต่ก็ยังมีพฤติกรรมการเลือกพรรคการเมืองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แตกต่างจากกลุ่มเบบี้บูมเมอร์"

นอกจากนี้คนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับการผลิกผันในระบบเศรษฐกิจ (disruptive economy) มองว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงผู้นำไม่เพียงพอ ต้องเปลี่ยนแปลงไปจนถึงโครงสร้างทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ


พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งท่วมท้น สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว 377 เสียงได้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ ก่อนเผชิญเสียงวิจารณ์เรื่อง "เผด็จการรัฐสภา

ด้าน ดร. สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า มองว่า ในระนาบกลุ่มเจเนเรชั่น Y และ X ยังมีแนวความคิดที่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายระหว่างกลุ่มเสรีนิยมและอนุรักษนิยม แต่จะแตกต่างกันที่สัดส่วน

"ในกลุ่มคนเจเนเรชั่น Y จะมีแนวโน้มเป็นเสรีนิยมราว 70% และมีบางส่วนหรือราว 30% เป็นอนุรักษนิยม ส่วนในกลุ่มเจเนเรชั่น X มองว่าครึ่ง ๆ ระหว่างกลุ่มเสรีนิยมกับกลุ่มอนุรักษ์นิยม" ดร. สติธรกล่าว
  • อัลฟา, Z และกลุ่ม Y ตอนต้น
กลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่ม อัลฟา, Z และกลุ่ม Y ตอนต้น โดยรวมเป็นกลุ่มที่มีเด็กจนถึงอายุ 30 ปีตอนต้น โดยทัศนคติทางการเมืองแนวโน้มไปทางเสรีนิยมมากกว่าอนุรักษนิยม แต่ในทางสังคมเป็นในทางเสรีนิยมเกือบทั้งหมด โดยกลุ่มนี้เติบโตมาท่ามกลางความวุ่นวายและความขัดแย้งทางการเมือง

"อย่างไรก็ตาม กลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในช่วงที่ประเทศมีประชาธิปไตยที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู หรือช่วงประชาธิปไตยแบบไร้เสถียรภาพในอดีต แต่กลับต้องเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองเมื่อฝ่ายอนุรักษนิยมมีอำนาจมากขึ้น เป็นต้นตอของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง 8 ปี จึงต้องการเห็นประเทศเคลื่อนไปข้างหน้าสู่ความเป็นสังคมประชาธิปไตย" นักวิชาการหญิงจากจุฬาลงกรณ์ฯ ที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองของวัยรุ่น อธิบายขณะที่ ดร.สติธร ก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า กลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุระหว่าง 18-25 ปี ซึ่งในจำนวนนั้นครึ่งหนึ่ง (18-22 ปี) เป็นกลุ่มผู้เลือกตั้งครั้งแรก จะคาดเดารูปแบบการเลือกตั้งได้ยาก อย่างไรก็ตามดูเหมือนจะเน้นไปทางเสรีนิยมค่อนไปทางก้าวไกลมากกว่าจับตาบทบาท "ติ๊กตอก" ต่อรูปแบบการสื่อสารทางการเมือง

อ.กนกรัตน์ มองว่า สังคมไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้สูงวัย และทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อใหม่ ไม่เพียงแค่สื่อเก่าแบบเดิมอีกแล้ว แต่แนวโน้มของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์และไซเลนซ์น่าจะรับสื่อผ่านโทรทัศน์ หรือ หนังสือพิมพ์มากกว่า หรือหากเป็นสื่อใหม่ก็จะอยู่กับแฟลตฟอร์มที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่ม เป็น ไลน์ และเฟซบุ๊ก ซึ่งมักเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวและเนื้อหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามอัลกอริธึมในขณะที่กลุ่มคนที่มีอายุน้อยลงมากว่า ก็จะมีความทับซ้อนกับระหว่างเฟซบุ๊กและสื่ออื่น ๆ เช่น ทวิตเตอร์ หรือ ติ๊กตอก ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างบทสนทนาที่หลากหลายทางความคิดมากกว่า

ในการเลือกตั้งครั้งนี้สื่อหนึ่งที่จะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมคือ "ติ๊กตอก" เนื่องจากว่าเป็นแพลตฟอร์มที่คนทุกวัยเข้าถึง ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ "สั้น ชัดเจน ตรงประเด็นและบันเทิง" จึงอาจจะเป็นเครื่องมือในการใช้ลดทอนความชอบธรรมของพรรคการเมืองได้ รวมทั้งเป็นการตอกย้ำจุดยืนทางการเมืองของตนเองให้หนักแน่นขึ้น

ปัจจุบันคนไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้ใช้งานติ๊กตอกสูงสุดอันดับ 8 ของโลก ด้วยจำนวนกว่า 38.38 ล้านคน คิดเป็นราว 58% หรือกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไทย มีปัจจัยสนับสนุน 3 ประการคือ
  • ปัจจัยที่ 1 เนื้อหาที่เผยแพร่ในติ๊กตอกมักจะสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้รับสาร เช่น กรณี เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊ซ ที่มีการเผยแพร่ภาพและวิดีโอการปราบปรามและความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ต่อผู้ชุมนุม ทำให้เกิดความรู้สึกโกรธแค้นต่อเจ้าหน้าที่ได้เพียงคลิปไม่กี่วินาที ในขณะเดียวกันหากเกิดขึ้นในระหว่างการเลือกตั้ง เมื่อมีพรรคใดพรรคหนึ่งปล่อยเนื้อหาที่เข้าถึงจิตใจของผู้ใช้งานก็อาจจะมีผลทางด้านอารมณ์จนเลยเส้นแบ่งหรือจุดยืนทางการเมืองได้
  • ปัจจัยที่ 2 ช่องทางตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ หากไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้จะทำให้เกิดผลอะไรขึ้นในอนาคต ซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ ในการเลือกตั้งครั้งก่อนต่อชัยชนะของพรรคอนาคตใหม่
  • ปัจจัยที่ 3 ช่องทางในการเน้นย้ำจุดยืนทางการเมืองของตนเอง และสื่อสารตรงจุดเพื่อให้ผู้ติดตามหรือผู้รับสื่อ ต้องเลือกและลงหลักปักฐานกับพรรคการเมืองนั้น ๆ โดยไม่ต้องเปลี่้ยนใจภายใต้การเลือกตั้งครั้งนี้
การเลือกตั้งในต่างประเทศ "ติ๊กตอก" ถือว่ามีบทบาทสำหรับในการสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนเจน Z และแพลตฟอร์มนี้ได้กลายเป็นสมรภูมิทางการเมืองในช่วงเลือกตั้งในหลายประเทศ


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ใช้ช่องทางติ๊กตอกในการสื่อสารกลับกลุ่มคนรุ่นใหม่

หนึ่งในนั้นคือ การเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียในรอบที่ 1 ซึ่งมีนายโรดอลโฟ เฮอร์นันเดส เป็นผู้เข้าร่วมการชิงชัยที่เต็มไปด้วยสีสันด้วยการที่เขาหาเสียงผ่านช่องทางติ๊กตอกจนประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดคิด และเขาเรียกตัวเองว่า "ราชาติ๊กตอก" แม้ว่าเขาจะยกเลิกการเข้าร่วมการดีเบตทางทีวีก็ตาม และทำให้เขาชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียรอบแรกเมื่อเดือน พ.ค. 2565 แต่ในที่สุดเขาก็พ่ายแค่คู่แข่งคนสำคัญ คือ นายกุสตาโว เปโตร ไป

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อกังวลในแง่การใช้ติ๊กตอกในแง่การเผยแพร่ข่าวลวงหรือข่าวเท็จ เช่นกัน อย่างเช่นในหลายประเทศ เช่น บีบีซี นิวส์ แอฟริกา พบว่ามีการปล่อยข่าวลวงเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดี4 ปีแห่งความหนักหน่วงทางการเมืองสู่การตกตะกอนทางความคิด

ตลอด 4 ปีที่ผ่ามา สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือ การแบ่งขั้วอย่างชัดเจนของพรรคการเมืองระหว่างฝ่ายที่เรียกตัวเองว่า “ฝ่ายประชาธิปไตย” กับอีกฝั่งที่ถูกเรียกว่า “ฝ่ายอำนาจนิยม” เมื่อเทียบกับสมัยก่อนอาจจะดูคลุมเครือแต่ละพรรคอาจจะเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองไปมา จึงทำให้คนทั่วไปเชื่อว่า มีกลุ่มอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสองฝั่ง ผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีพรรคการเมืองมวลชนของแต่ละฝั่ง รวมทั้งพรรคการเมืองที่แนวความคิดแบบสุดขั้วของแต่ละฝ่าย

พัฒนาการของสังคมจากการเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ได้เป็นตัวแปรสำคัญที่ให้คนไทยส่วนใหญ่ที่เข้าถึงสื่อนี้เปลี่ยนเป็นพลเมืองที่มีบทบาทสำคัญในสังคมหรือ active citizen ผ่านการกดไลค์ กดแชร์ เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองได้


ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) เป็นเวลา 10 ปี ในจำนวนนั้นคือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค

อ.กนกรัตน์ ยังมองว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยได้ผ่านเหตุการณ์ที่สำคัญทางการเมืองอย่างหนักหน่วงและเข้มข้น (intensive) อาทิ การเลือกตั้ง การแทรกแซงการเลือกตั้งโดยสถาบันต่าง ๆ การชุมนุมของกลุ่มเยาวชน การยุบพรรคการเมือง การสลายการชุมนุม การสลับขั้วของฝ่ายอนุรักษนิยม ทำให้สังคมได้ตกผลึกทางความคิดทางการเมืองเกิดขึ้นผ่านข้อเรียกร้องที่ทะลุเพดานและขอบเขตทางการเมือง รวมทั้งการเกิดโรคระบาดอย่างโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้ประชาชนเห็นได้ชัดว่า การดำเนินนโยบายหรือไม่ดำเนินนโยบายของรัฐบาล มีผลโดยตรงต่อประชาชน


ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) แสดงเอกสารของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล ในฐานะบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรค ทษช. เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 แต่กลายเป็นหนึ่งในชนวนเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ "เอกฉันท์" ให้ยุบพรรค ทษช. ก่อนถึงวันเลือกตั้งทั่วไป 24 มี.ค. 2562 เพียง 17 วัน สรุปคำวินิจฉัยศาล รธน. สั่งยุบ ทษช. "เซาะกร่อนบ่อนทำลาย" สถาบันพระมหากษัตริย์

คนรุ่นใหม่อยากเลือกตั้งมากกว่าในปี 2562

งานวิจัยเรื่อง 2020-2021 Youth Study Thailand หรือ การสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทย โดยมูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung จัดทำขึ้นโดย ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.จิราภรณ์ ดำจันทร์ อาจารย์ประจำคณะสงคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งทำการสำรวจผู้มีอายุระหว่าง 14-35 ปี จำนวน 1,463 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มคน Generation X และ Z

ในแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ได้ถามพวกเขาว่า หากมีการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันพรุ่งนี้พวกเขาจะเลือกตั้งหรือไม่ ผลการสำรวจพบว่า 85% ของผู้ทำการสำราจระบุว่า จะไปเลือกตั้ง ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่ายอดผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ที่อยู่ที่ 74.7% ซึ่งเป็นพฤติกรรมการเลือกตั้งที่แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ที่มักไม่สนใจการเลือกตั้งเท่าที่ควรข้อมูลในงานวิจัยดังกล่าว ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสำรวจเคยร่วมกิจกรรมทางการเมืองเช่น การประท้วงของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มตรงข้าม การลงนามสนับสนุนประเด็นต่าง ๆ ทางการเมือง รวมถึงการประท้วงด้วยการหยุดซื้อสินค้าด้วยเหตุผลทางการเมือง

ทั้งนี้ มีสองปัจจัยที่ทำให้กลุ่มผู้ทำแบบสอบถามหวั่นกลัวมากที่สุด คือ ความยากจนที่กำลังเพิ่มขึ้นในสังคม และโอกาสการเจริญเติบโตในการอนาคต

ขุมกำลังใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มบ้านใหญ่

รูปแบบการเลือกตั้งของไทยที่กำลังจะมีขึ้นในเดือน พ.ค. นี้ มี ส.ส. พึงมีทั้งหมด 500 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 400 คน และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่ออีก 100 คน

นักวิชาการทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันพระปกเกล้าเห็นตรงกันว่า “ระบบบ้านใหญ่” ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อได้มาซึ่งคะแนนและชัยชนะในการเลือกตั้ง


ดร. สติธร มองว่า ระบบบ้านใหญ่ หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองที่มั่กได้รับเลือกให้เป็นผู้นำท้องถิ่นหลายสมัย หากสามารถรวบรวมคะแนนเสียงสนับสนุนได้ราว 30,000-35,000 คะแนนต่อเขต มีความเป็นไปได้สูงที่จะชนะ


23 มี.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน พร้อมนางอนงค์วรรณ เทพสุทินภรรยา และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เดินทางเข้าพรรคเพื่อไทย สวมเสื้อใหม่ของพรรคที่เคยอยู่ ลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้ เดิมเคยเป็นหนึ่งในกลุ่มบ้านใหญ่ที่สำคัญให้กับพรรคพลังประชารัฐ

ทว่า ในปัจจุบัน เมื่อขั้วการเมืองเปลี่ยนไป รวมทั้งพรรคที่มีแนวความคิดทางการเมืองเดียวกันแยกออกจากกัน ก็อาจจะทำให้ความเป็นบ้านใหญ่ลดขนาดลง โดยเฉพาะหลังจากกติกาการเลือกตั้งที่เปลี่ยนไป บ้านใหญ่กลับมีความหมายของต่อพรรคการเมือง โดยพวกเขาต้องรักษาฐานหลักในพื้นที่ จึงทำให้บ้านใหญ่ในหลายจังหวัดแบ่งคนออกไปตามความต้องการของพรรคต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง เพื่อให้สามารถมีส่วนในการจัดสรรผลประโยชน์จากการเป็นรัฐบาลเพื่อนำผลประโยชน์มายังฐานหลักในพื้นที่

ผอ. สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า วิเคราะห์ว่า หากพิจารณาสัดส่วนคะแนนของบ้านใหญ่และเครือข่ายของแต่ละเขต น่าจะมีอยู่ราว 40% ในจำนวนนั้น 25% จะตกอยู่ในมือของกลุ่มบ้านใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่ง

ส่วนที่เหลือ 60% เป็นเสียงอิสระที่ตัดสินใจเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงบ้านใหญ่ แต่มีความหลากหลายทางความคิดค่อนข้างกระจัดกระจาย ต้องไปสู้ด้วยกระแส นโยบายพรรค และลูกเล่นทางการเมืองอื่น ๆ

"สัดส่วนที่ดูมากกว่า แต่กลับเป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าจะคาดเดาได้ เพราะมีความกระจัดกระจายทางแนวความคิดทางการเมืองมากกว่า ในขณะที่ปัจจัยบ้านใหญ่ถือว่าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า"

เสรีนิยม 60% vs อนุรักษนิยม 40%

จากการสังเกตการณ์ของนักวิชาการทั้งสองคน รวมทั้งแนวโน้มทัศนคติทางการเมืองแล้วผ่านการทำแบบสอบถามและโพลล์หลายสำนัก มองว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ หากแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ดังนี้
  • กลุ่มที่มีแนวความคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยม ราว 60%
  • กลุ่มที่มีแนวความคิดทางการเมืองแบบอนุรักษนิยม ราว 40%
ดังนั้นแนวรบสำคัญน่าจะอยู่ในฝั่งแนวความคิดแบบเสรีนิยม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นับตั้งแต่กลุ่มเจน X ลงมา

"พรรคเพื่อไทยอาจจะได้เปรียบในกลุ่มเจน X ขึ้นไป จากความเก๋าด้านประสบการณ์ ส่วนพรรคก้าวไกลได้แต้มต่อในกลุ่ม Y ลงมา สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความคิดแบบใหม่" ดร. สติธร อธิบาย


พรรคไทยภักดีเปิดตัวขึ้นเมื่อ 20 ม.ค. 2564 โดย นพ. วรงค์ เดชกิจวิกรม ประกาศต่อสู้กับ 3 องค์กรการเมือง หนึ่งในนั้นคือ พรรคก้าวไกล ทั้งนี้ พรรคไทยภักดีถูกมองว่าเป็นกลุ่มการเมืองปีกอนุรักษนิยมและชาตินิยม

นักวิชาการรายนี้มองว่า ต่างฝ่ายต่างพยายามช่วงชิงคะแนนจากคนในช่วงวัยหลักของกันและกัน และที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้นแล้วในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 ที่มีผู้ที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในกลุ่มเจน X ย้ายมาลงคะแนนเสียงให้กับพรรคอนาคตใหม่ รวมทั้งมีเหตุการณ์หลายอย่างเช่น ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คณะก้าวหน้า ซึ่งถือเป็นปีกที่ขับเคลื่อนทางความคิดคู่ขนานกับพรรคก้าวไกล ได้คะแนนเสียงสนับสนุน 17% ซึ่งใกล้เคียงกับคะแนนเสียงการเลือกทั้งทั่วไปเมื่อปี 2562

แรงดึงดูดของ "อุ๊งอิ๊ง" ยังไม่พอในเกมพรรคเพื่อไทย

นอกจากนี้ ผลการสำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เรื่อง “ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 1” (ระหว่างวันที่ 2-8 มี.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศโดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2,000 หน่วยตัวอย่าง ก็พบตัวเลขในส่วนพรรคการเมืองที่ประชาชนจะเลือกเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อก็อยู่ในอัตราส่วน 17% เช่นกัน

ดร. สติธร ระบุว่า หากไม่มีจุดพลิกผันทางการเมืองใด ๆ หลังจากนี้จนถึงเลือกตั้งตัวเลขดังกล่าวจะยังคงเป็นฐานคะแนนให้กับพรรคก้าวไกล ที่พรรคเพื่อไทยจะต้องมาช่วงชิงให้ได้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็รับทราบปัจจัยนี้มาโดยตลอด จึงใช้ "อุ๊งอิ๊ง" หรือ น.ส. แพทองธาร ชินวัตร เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้โจทย์นั้น แต่จากผลโพลล์ดังกล่าวก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนัก


ประชาชนนำภาพถ่ายของ ทักษิณ ชินวัตร มาขอถ่ายรูปคู่กับ อุ๊งอิ๊ง-โอ๊ค บุตรสาว-บุตรชายของอดีตนายกฯ ระหว่างลงพื้นที่หาเสียง จ.เชียงใหม่

"โมเมนตั้ม(ของอุ๊งอิ๊ง)แค่นี้ยังไม่พอในเกมของ(พรรค)เพื่อไทย หลังจากนี้จะมีอะไรเปลี่ยนไปได้หรือไม่" เขาตั้งคำถาม

ขณะที่ ดร. กนกรัตน์ มองกว่า อีกความพยายามหนึ่งในการช่วยเหลือสร้างฐานคนรุ่นใหม่ของฝ่ายผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย คือ บทบาทของนายทักษิณ ในนามโทนี วู้ดซัมในช่องทางคลับเฮาส์ ซึ่งอาจจะช่วยให้กลุ่มที่เคยเลือกจะพรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่หันกลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยได้อีกครั้ง

นักวิชาการรายนี้ยังวิเคราะห์อีกว่า นอกจากกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้ว กลุ่มเจน X ที่เดิมมีแนวความคิดไปในทางอนุรักษนิยมกลาง ๆและเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ และต่อมากลับไม่พอใจผลงานที่ผ่านรวมทั้งหมดศรัทธาต่อรัฐบาลชุดปัจจุบัน อาจจะเปลี่ยนขั้วไปเลือกพรรคฝ่ายเสรีนิยม แต่ด้วยภาพจำที่ไม่สู้ดีในอดีตของนายทักษิณและ นส. ยิงลักษณ์ ชินวัตร จึงมีความเป็นไปได้ว่า คะแนนเสียงบางส่วนอาจจะตกไปอยู่ที่พรรคการเมืองอื่น ๆ ในฝ่ายเสรีนิยม

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้างต้นประเมินจากข้อมูลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ต้องรอการพิสูจน์อีกครั้งว่า รูปแบบและผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอาจจะชี้ให้เห็นทิศทางอีก 4 ปี ข้างหน้าได้ชัดเจน

เรือลำสุดท้าย วัฒน์ วรรยางกูร


Suchart Sawadsri
March 21, 2022

อำลาอาลัย
ความทรงจำมีมากมาย
ขอนำบทกวีที่เป็นความในใจแห่ง "บาดแผล" ในปีที่เขาและเพื่อนๆกลับคืนเมือง และได้พบกันอีกครั้งที่ "โลกหนังสือ" และก่อนหน้าแบบลับๆที่บ้านทุ่งสีกัน ดอนเมือง
เราแลกเปลี่ยนกันเรื่อยมาภายหลัง "คืนเมือง"
ใช่แล้วสหาย ระหว่าง "เรือลำใหม่" กับ "เรือลำสุดท้าย"
"โปรดอย่าผูกขาดการเป็นเจ้าของเรือ -- เรือยังจะต้องแล่นไปข้างหน้า"
----------
เรือลำสุดท้าย
วัฒน์ วรรยางกูร
- -
ในคืนที่ ๓๔ ถึง ๓๗ กลางเกลียวคลื่น
ใครบางคนประกาศก้องลำพองใจ
"เรากำลังอยู่บนขบวนรถไฟ
ข้าคือเจ้าของรถไฟ
ผู้โดยสารจะลงกลางทางมากน้อยเพียงใด
ข้าไม่สนใจ
ถึงอย่างไรรถไฟต้องถึงสถานที่หมาย
มันเป็นคืนที่น่าห่วงใย
โปรดอย่าบอกว่าคุณคือเจ้าของรถไฟ
เพราะนี่เรากำลังอยู่ในเรือกลางทะเลพายุ
เรือลำนี้แล่นมาถึงคืนที่ ๓๘
คลื่นถาโถมปั่นป่วน
ลมพายุเปลี่ยนทิศทางสลับซับซ้อน
เหมือนจะเบนเรือให้หลงทาง
เราต้องการให้หัวเรือมุ่งสู่ตะวันออกแน่วแน่
คุณธรรมและความสามารถของคนอาจไม่เท่ากัน
หน้าที่ของแต่ละคนต่างกัน
แต่ทุกคนในเรือลำนี้เป็นคนดีที่สุดเท่าที่จะหาได้
โปรดอย่าผูกขาดการเป็นเจ้าของเรือ
จับพายก่อนหรือหลังมิใช่อุปสรรค
จับพายก่อนอาจเมื่อยล้า แต่มากริ้วรอยประสบการณ์
จับพายทีหลังอาจจะเกะกะเก้งก้าง แต่มากด้วยพลังบริสุทธิ์
โปรดหยุดเพ้อฝันถึงขบวนรถไฟ
ชัยชนะมีส่วนทำให้เราเย่อหยิ่ง
ล่องลอยอยู่บนฟองอากาศแห่งคำสดุดีชมเชย
การหลงใหลอดีตมากเกินไป
อาจทำให้เรือหลงทาง
นายท้ายเรือเคยพูดว่าท้องเรือมีรูรั่ว
แต่ยังไม่ได้ค้นหาจริงๆ ว่ารั่วตรงไหน
หลายคนถูกลมพายุกวาดตกทะเล
บางคนลงเรือน้อยจากไปอย่างน้อยใจ
บางคนตกเป็นเหยื่อจระเข้และฉลาม
บางคนหายสาบสูญ
น่าห่วงใยและสงสาร
อย่าพูดง่ายๆ ว่าทั้งหมดคือไข่หินและข้าวลีบ
จำนวนไม่น้อยคือไข่และข้าวพันธุ์ดี
เท่าที่จะหาได้บนแผ่นดินเก่า
แม่ไก้ฟักเต็มที่หรือยัง? ดูแลต้นข้าวดีหรือยัง?
ในคืนที่ ๓๘ กลางทะเลพายุ
เรือแล่นช้ากว่าเดิม
พายบางเล่มว่างเพราะคนที่ถือมันตกทะเลไปแล้ว
น้ำทะเลไหลเข้าท้องเรือตามรูรั่ว
ลูกเรือพากันร้องบอกด้วยความรับผิดชอบ
นายท้ายเรือเริ่มมองเห็นและเข้าใจ
"รูรั่วหลายรูถูกเจาะด้วยมอดแห่งความเย่อหยิ่ง"
หลายคนเพรียกขาน
"เราจะช่วยกันอุดรูรั่ว เร่งฝีพายสุดแรงเกิด
ฝ่าคลื่นลมพายุ สู่ฝั่งทะเลสีทองเร็วไว"
เราจะเป็นเรือลำสุดท้ายของเส้นทางหรือไม่?
เมื่อไรจะถึงแผ่นดินสีทอง?
ประวัติศาสตร์จะให้คำตอบ
แต่เรายังหวังเห็นเรือลำสุดท้าย
ฝ่าเท้าเราจะได้สัมผัสแผ่นดินสีทอง
หากเรามีลูกเรือที่กล้าหาญอดทน
มีนายท้ายเรือที่น้อมใจและเฉลียวฉลาด
เรือยังจะต้องแล่นไปข้างหน้า
----------
พิมพ์ครั้งแรก " ธงปฏิวัติ ภูพาน" ฉบับ สิงหาคม พ.ศ.2523
พิมพ์ครั้งที่สอง นิตยสาร "โลกหนังสือ" ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2524

รบเถิด “เพื่อไทย-ก้าวไกล”ประชาชนแยกแยะเอง - #ใบตองแห้งแทงสวน


รบเถิด “เพื่อไทย-ก้าวไกล”ประชาชนแยกแยะเอง - #ใบตองแห้งแทงสวน

VOICE TV

Mar 25, 2023

แม้เพื่อไทยกับก้าวไกลจะมียุทธศาตร์เลือกตั้งต่างกันอย่างชัดเจน นั่นคือเพื่อไทยชูแลนด์สไลด์ เลือกเพื่อไทยพรรคเดียวไปสู้ 250 สว.เอาชนะประยุทธ์ ส่วนก้าวไกลมุ่งเสนอนโยบายแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ปฎิรูปกองทัพ แก้ ม.112 แต่ทั้ง 2 พรรคก็มีฐานเสียงบางส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่ จึงไม่แปลกที่จะต้องมีการต่อสู้กัน โดยประชาชนจะเป็นผู้ให้คำตอบเองว่าชอบแบบไหน

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งภายใต้อุดมการณ์ กษัตริย์นิยมแบบเสรีประชาธิปไตย ซึ่งพรรคก้าวไกลเป็นตัวแทน กับกษัตริย์นิยมแบบถวายคืนพระราชอำนาจ/พระราชทรัพย์ ของพรรคการเมืองทุกพรรคที่เหลือ


Thanapol Eawsakul
19h

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งภายใต้อุดมการณ์
กษัตริย์นิยมแบบเสรีประชาธิปไตย กับกษัตริย์นิยมแบบถวายคืนพระราชอำนาจ/พระราชทรัพย์
......
ทุกพรรคการเมืองที่ลงสนามการเลือกตั้งในปี 2566 ไม่มีพรรคการเมืองไหน "สุดโต่ง" ไปจนถึงการปฏิเสธกษัตริย์ สถาปนาสาธารณรัฐ หรือการเปลี่ยนรูปแบบรัฐ
แต่ในบรรดาทุกพรรคการเมืองมีความแตกต่างกันที่การจัดวางสถานะของกษัตริย์ในระบบเสรีประชาธิปไตย ว่ามีมากน้อยแค่ไหนและเฉดสีอย่างไร
ถ้านับจากการรัฐประหาร 2557 มาจนถึงปัจจุบันรัฐบาลรัฐประหารประยุทธ์ จันทร์โอชา มาจนถึงเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจ ได้กระทำการถวายคืนพระราชอำนาจ/พระราชทรัพย์ แบบที่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนในประเทศไทยทำมาก่อน
ไม่ว่าจะเป็น
รัฐธรรมนูญ 2560 ที่แก้ไขตามพระราชดำริ
การเปลี่ยนสถานะของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์
การ โอนอัตรากำลังพล และงบประมาณ คือกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์และกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์สังกัด กระทรวงกลาโหม ไปเป็นหน่วยงานบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์
กฎหมายสงฆ์ ฉบับใหม่ที่อำนาจในการแต่งตั้งเป็นไปโดยพระราชอัธยาศัย
งบประมาณสถาบันกษัตริย์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี
การบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 โดยขัดรัฐธรรมนูญ
ฯลฯ
ถ้าเปิดดูนโยบายและการปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
มีแต่พรรคอนาคตใหม่ซึ่งต่อมาเป็นพรรคก้าวไกล ลงมาแตะปัญหาที่กล่าวมามากบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันไป
จริงๆแล้วสิ่งที่พรรคก้าวไกลปฏิบัติมันคือพื้นฐานที่สุดของแนวคิดกษัตริย์นิยมแบบเสรีประชาธิปไตย
ผมเชื่อว่าประเทศเสรีประชาธิปไตยที่ยังมีกษัตริย์ อังกฤษ ญี่ปุ่น สวีเดน นอร์เวย์ ไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือพรรครัฐบาลก็ไม่ยอมให้มีกฎหมายลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในประเทศเหล่านั้นอย่างแน่นอน
เว้นแต่คุณจะเป็นประเทศกษัตริย์ในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรืออำนาจนิยมเช่นในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือในแอฟริกา
ขณะที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่เหลือหลีกเลี่ยงที่จะพูดและอภิปรายปัญหาพระราชอำนาจและพระราชทรัพย์ของสถาบันกษัตริย์ดังที่กล่าวมา
นี่จึงเป็นเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมสมการการจัดตั้งรัฐบาล จึงไม่มีพรรคก้าวไกล ในฐานะ "แกะดำ"อยู่ด้วย
(สื่อมวลชนที่วิเคราะห์การเมืองต่างๆก็รู้ดี แต่ไม่พูดมาตรงๆ)
ไม่เว้นแม้แต่พรรคเพื่อไทย ที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาด้วยกัน 4 ปี และมีโอกาสสูงสุดที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ก็ไม่เคยหลุดปากออกมาว่าจะมีพรรคก้าวไกลอยู่ในสมการ
ซึ่งพรรคเพื่อไทยปฏิเสธเพียงแค่พรรครวมไทยสร้างชาติของประยุทธ์ จันทร์โอชาเท่านั้นที่จะไม่ร่วมงานด้วย
เราจึงกล่าวได้ว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งภายใต้อุดมการณ์
กษัตริย์นิยมแบบเสรีประชาธิปไตย ซึ่งพรรคก้าวไกลเป็นตัวแทน กับกษัตริย์นิยมแบบถวายคืนพระราชอำนาจ/พระราชทรัพย์ ของพรรคการเมืองทุกพรรคที่เหลือ
มาถึงจุดนี้แล้วใครคิดว่าอุดมการณ์กษัตริย์นิยมไม่มีจริง และไม่สำคัญ

 

ดราม่าเข้าคุก คุกขนาดใหญ่ที่ทักษิณพูดถึง มันคือสวรรค์ของชาวบ้านทั่วไป - คำถามจาก เอกชัย หงส์กังวาน กรณี ทักษิณ ชินวัตร จะกลับมารับโทษจำคุกในไทยโดยหวังการอภัยโทษโดยเร็ว


Joe Gordon
20h

คุกที่คุณทักษิณพูดถึงมันคือสวรรค์ของชาวบ้านทั่วไป ใครๆก็อยากจะมีชีวิตที่เรียกว่าติดคุกที่มีเสรีภาพ มีกินมีใช้ มีที่อยู่สุขสบายในต่างประเทศ มีเครื่องบินส่วนตัวบินไปไหนมาไหนก็ได้ทั่วโลก เพียงแต่คุณทักษิณไม่ยอมเข้ามาในประเทศไทย เพราะคุณทักษิณมีคดีติดตัวและกลัวติดคุกจริงๆ
คุกที่แท้จริงในเมืองไทยที่ผมและหลายคนติด มันไม่มีเสรีภาพ มันไม่สะดวกสบาย มันไม่มีน้ำสะอาดให้ดื่ม ไม่มีอาหารที่ถูกอนามัยให้กิน ไม่มีส้วมสะอาดให้เข้า ผมถูกล่ามโซ่และถูกจองจำควบคุมตัวอยู่ในคุกเยี่ยงเสัตว์ป่า เพียงแค่ผมแปลหนังสืออยู่ในบ้านผมที่สหรัฐอเมริกา
ย.ม.ไทยแลนด์
.....
เอกชัย หงส์กังวาน
20h
แว่วข่าว ทักษิณ ชินวัตร จะกลับไทย และยอมเข้าเรือนจำเพื่อรับโทษจำคุก 3 จาก 4 คดี (คดีที่ดินรัชดาหมดอายุความแล้ว) รวมโทษจำคุก 8 ปี
ถ้าเป็นเรื่องจริงก็คงเป็นหลังการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ กว่าจะผ่านขั้นตอนแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็ปาเข้าไป ส.ค. แล้ว
ไม่แน่ชัดจะเป็นการออกกฎหมายนิรโทษกรรม หรือการขออภัยโทษ แต่ดูแนวโน้มน่าจะเป็นการขออภัยโทษมากกว่า
หากเป็นการขออภัยโทษ นั่นหมายถึงคดีเสื้อแดง/ม็อบ 3 นิ้ว/ทะลุแก๊สจะไม่ได้รับอานิสงค์ใดๆเลย
.....
เอกชัย หงส์กังวาน
18h
คำถามกรณี ทักษิณ ชินวัตร จะกลับมารับโทษจำคุกในไทยโดยหวังการอภัยโทษโดยเร็ว
- ตอนนี้คุณเหลือโทษจำคุก 3 คดี รวม 8 ปี หากในอนาคตคุณโดนคดีอาญาอีก คุณจะทำอย่างไร ?
- ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะกลับมารับโทษจำคุกในไทยแบบเดียวกับคุณหรือไม่ ? หากในอนาคตนางโดนคดีอาญาอีก นางจะทำอย่างไร ?
- นักการเมืองที่โดนคดีอาญาแบบเดียวกับคุณที่กำลังอยู่ในเรือนจำ เช่น บุญทรง วงศ์ไตรรัตน์ และ วัฒนา เมืองสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่กำลังจะเข้าเรือนจำอย่าง ธาริต เพ็งดิษฐ์ คุณจะช่วยให้พวกเขาได้รับการอภัยโทษแบบเดียวกับคุณไหม ?
- แกนนำ นปช. ที่ถูกพิพากษาให้จำคุกจากคดีทางการเมือง เช่น คดีเผา Central World คุณจะช่วยให้พวกเขาได้รับการนิรโทษกรรมไหม ?
- คนเสื้อแดงที่กำลังอยู่ในเรือนจำจากคดีทางการเมือง เช่น คดีปาระเบิดศาลอาญา และคดีปาระเบิดม็อบ กปปส. คุณจะช่วยให้พวกเขาได้รับการอภัยโทษแบบเดียวกับคุณไหม ?
- คนเสื้อแดงที่กำลังจะเข้าเรือนจำจากคดีทางการเมือง เช่น คดีขอนแก่นโมเดล และผู้หลบภัยทางการเมืองในต่างประเทศ คุณจะช่วยให้พวกเขาได้รับการนิรโทษกรรมไหม ?
- ม็อบ 3 นิ้ว/ทะลุแก๊ส คุณจะช่วยให้พวกเขาได้รับการนิรโทษกรรมไหม ?

ฟังกันหรือยัง ? เพลง #ลุงตู่อยู่ไหน 😉 พร้อมท่าเต้นโจ๊ะๆ ชูโรง #เลือกตั้ง66 ผู้แสดง ลูกหลานสลิ่ม ? 😩

https://www.facebook.com/watch/?v=526928049615150&t=0

อือ !


China Uncensored
@ChinaUncensored
·9h


Today U.N. pay tribute to the victims of the transatlantic slave trade


The United Nations Permanent Memorial to Honour the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade. Credit: UN Photo/Devra Berkowitz

 

 


The Atlantic Slave Trade: What Schools Never Told You

Black Culture Unlocked

Jan 1, 2023 

#blackhistory #history


The history of humanity is filled with oppression, dominance, war, and slavery. Since the beginning of time, people in different parts of the world have forced their fellow humans into slavery. 

The tale of the Atlantic Slave Trade is the history of millions of Africans who were forced out of their communities by European slave traders and shipped across the Atlantic in conditions of great cruelty. 

👑 The Root: 

Learn about the real black history that they never taught us in school so you can discover who you truly are and escape the matrix. 


ขอแรงช่วยน้องๆด้วย...


ทะลุแก๊ซ - Thalugaz
@thalugazzz
ด่วน! วันที่ 28 มีนาคมนี้จำเป็นต้องใช้เงินประกันตัวคดีทางการเมืองเป็นจำนวนมาก ประมาณ 1.5 ล้านบาท แต่ยอดเงินตอนนี้ยังไม่เพียงพอ ช่วยกันระดมทุนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาศาลยุติธรรม เลขบัญชี 125-8-64752-8 ชื่อบัญชี กองทุนราษฎรประสงค์โดยมูลนิธิสิทธิอิสรา


 

เพื่อไทยจะยอมแลก "นายกฯ" เพื่อตั้งรัฐบาลหรือไม่ คำถามดักทาง - ฟังหมอชลน่านตอบ

https://www.facebook.com/cholnan6Fc/videos/891641328555985
หมอชลน่านFcไม่มีดราม่า
March 18
คำถามดักทางที่ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะ #เพื่อไทยแลนด์สไลด์310+ เพื่อตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากจากประชาชน นายกจากประชาชน #พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองที่ไม่ตระบัดสัตย์กับพี่น้องประชาชน ไม่เลือกฆ่าตัวตายทางการเมือง จะฟังมติมหาชนเป็นผู้ตัดสินเท่านั้นเพื่อหาทางออกของประเทศ
.
#หมอชลน่าน ตอบหลากหลายความสงสัยข้อข้องใจ กับ #คมชัดลึก
Cr. ขอบคุณ คมชัดลึก

ภาพนี้ต้องอ่านดีๆ มีตัวเล็กๆด้านล่างเมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 21 มี.ค. 2566 ดร.ทักษิณ ชินวัตร หรือ โทนี่ วู้ดซัม (Tony Woodsome) อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุผ่านรายการ CareTalk x Care ClubHouse ในหัวข้อ ‘เติมเงินครั้งใหญ่ คนไทยไร้จน! ไม่จกตาแน่นะวิ?’ โดยระหว่างเปิดให้มีการตั้งคำถามถึงยุทธศาสตร์ ‘ไม่ขายพ่วง’ ของพรรคเพื่อไทย ในฐานะนักวิเคราะห์การเมือง เห็นด้วยหรือไม่ โทนี่ ตอบว่า สรุปแล้ว พรรคเพื่อไทยไม่มีสาขา และไม่ได้คุยกับใคร ไม่ได้จับมือกับใครล่วงหน้า ใช้หลักช่วยตัวเองก่อน Help yourself before God can helps you จึงคิดว่าเพื่อไทยขายเดี่ยว ไม่ขายพ่วง
ที่มา Voice TV


 

“นายกฯป้อม” ?? “บิ๊กป้อม” ไม่ปฏิเสธ มีข่าวระบุว่านายทักษิณ พร้อมให้พล.อ.ประวิตร เป็นนายกรัฐมนตรี


Wassana Nanuam
5h
“นายกฯป้อม” ??
.
“บิ๊กป้อม” ไม่ปฏิเสธ
“ทักษิณ” หนุน เป๋นนายกฯ
บอก ไม่รู้ๆ
เปรย “ตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไร เพราะยังไม่ได้เป็น “
ไม่เป็นไร “บิ๊กตู่” ขึ้นเวทีรทสช.
หลุดพูด สโลแกน “ก้าวข้ามความขัดแย้ง”
“ไม่เป็นไร ใช้ได้
ใครก็ใช้ได้”
ยันความสัมพันธ์ กับ “บิ๊กตู่” ก็ยังดีอยู่
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ขึ้นเวทีปราศรัย ที่ จังหวัดพิจิตร ยืนยันว่า เราขออาสานำความรัก ความสามัคคีมาสู่ประเทศชาติ
หมดเวลาแล้วที่คนไทยจะมาทะเลาะกันเอง ต้องจับมือกัน นำประเทศไปสู่ก้าวหน้า เพื่อความสงบของคนไทยทุกคน
ฝากกับทุกคนว่า ถ้าอยากให้ประเทศมีความรัก สงบสุข สันติภาพเกิดขึ้น และมีความเป็นหนึ่งเดียวต้องเลือกพรรคพลังประขารัฐเท่านั้น" พล.อ.ประวิตร กล่าว
พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความรู้สึกหลังการปราศรัย เพราะมีคนมาให้กำลังใจเยอะ ว่า“อ้าว !! มีคนให้กำลังใจ ดีไหมล่ะ ก็ตื่นเต้น”
ส่วนกรณีที่นายวิรัช ระบุว่านายทักษิณ พร้อมให้พล.อ.ประวิตร เป็นนายกรัฐมนตรี รู้สึกอะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไร เพราะยังไม่ได้เป็น
เมื่อถามว่า ยินดีกับการสนับสนุนของนายทักษิณหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่รู้ๆ
เมื่อถามถึง การที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะแคนดิเดตนายกฯของพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หลุดพูดถึงสโลแกน “ก้าวข้ามความขัดแย้ง” ในการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง 400 เขตของพรรค รทสช. พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่เป็นไร ใช้ได้ ใครก็ใช้ได้
เมื่อถามอีกว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็ดี ก็ดี เพราะเราก็อยากให้ประชาชนเป็นหนึ่งเดียว
เมื่อถามถึงความสัมพันธ์กับ พล.อ.ประยุทธ์ ยังดีอยู่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็ดีอยู่