วันศุกร์, เมษายน 21, 2560

แก่งแม่น้ำโขงที่หายไป ส่งผลกระทบอย่างไร #ภาพสามเหลี่ยมทองคำในวันนี้ คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด - เรือจีนเจาะสำรวจ #วันแรก #จุดแรก ที่สามเหลี่ยมทองคำ
https://www.facebook.com/thaithenorth/videos/1802228543438184/

แก่งแม่น้ำโขงที่หายไป ส่งผลกระทบอย่างไร
#ภาพสามเหลี่ยมทองคำในวันนี้ คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด

ช่วงปี 2545-2547
มีการระเบิดแก่งหิน 10 จุด เหนือเชียงแสนขึ้นไปถึงประเทศจีน
แก่งหินหายไป #แต่สิ่งที่มาทดแทน #คือทราย ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินเรือไม่แพ้แก่งหิน
ปริมาณทราย ทิศทางการไหล และการก่อตัวที่ควบคุมไม่ได้
กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในลำน้ำโขง

ชาวบ้านที่นั่นบอกว่า
ในอนาคต หากทรายสะสมตัว จนเกิดเป็นเกาะใหม่ขึ้นกลางน้ำ
จะส่งผลต่อเส้นเขตแดนไทย/ลาว ตามสนธิสัญญาที่ไทยทำกับฝรั่งเศสในปี 2436 (เพิ่มเติมในปี 2469)
ที่ระบุว่า
"...ในตอนที่แม่น้ำโขงไม่แยกออกเป็นหลายสาย ให้ถือร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งเขตแดน
ส่วนในตอนที่แม่น้ำโขงแยกออกเป็นหลายสาย เพราะมีเกาะดอนอยู่ในแม่น้ำ
ให้ใช้ร่องน้ำลึกของสายแยกที่ใกล้ฝั่งไทยที่สุด เป็นเส้นแบ่งเขตแดน
แม้ภายหลังร่องน้ำลึกดังกล่าวจะตื้นเขินจนเชื่อมเกาะติดกับฝั่ง ก็ยังคงให้ถือร่องน้ำเดิมที่ตื้นเขินนั้น เป็นเส้นแบ่งเขตแดนตลอดไป..."

#ระเบิดแก่ง #สามเหลี่ยมทองคำ #เชียงแสน #เชียงของ #แม่น้ำโขง
#TheNorthองศาเหนือ #ThaiPBSClick


The North องศาเหนือ

ooo