วันศุกร์, เมษายน 21, 2560

"งู ๔ตัว" โผล่ระหว่างฝังเสาหลักเมือง ส่งผลต่อดวงเมืองอย่างไร (มุมมองในทางโหราศาสตร์)
https://www.facebook.com/SilpaWattanatham/videos/1155668451229212/