วันศุกร์, เมษายน 28, 2560

คลิป ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล บรรยาย 1. การถกเถียงกันในทางทฤษฎีรัฐธรรมนูญและนิติปรัชญาในสมัยไวมาร์ 2. การวิพากษ์เสรีนิยมประชาธิปไตยโดยพวก ซ้าย 3. การวิจารณ์ความคิดเรื่อง State of exception ของ Agamben
https://www.youtube.com/watch?v=qNILvPp7Axk&feature=youtu.be

รัฐประหาร : ศึกษาในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและประวัติศาสตร์กฎหมาย ครั้งที่ 10 : ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล

piyabutr classroom

Published on Apr 27, 2017