วันจันทร์, เมษายน 24, 2560

Thailand 4.0 คืออะไร หรือยุค 4.0 ที่พูดกันมาจากไหน ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มีคำตอบในงานปาฐกถาเรื่อง "ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ยุค 4.0"

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเข้าสู่โลกยุค 4.0...

ที่ผ่านมา หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่า Thailand 4.0 คืออะไร
หรือยุค 4.0 ที่พูดกันมาจากไหน

"ผมคิดว่าโลกยุค 4.0 ที่เราพูดกันคือ "4th Industrial Revolution" หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั้งโลก มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด จะเปลี่ยนวิถีชีวิต รูปแบบการทำงาน ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนในสังคม

อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอาจเทียบได้กับคนวัยกลางคน ที่เริ่มเดินช้าลง มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังหลายอย่าง วิ่งไม่ทันเพื่อนบ้าน

ระบบราชการที่แต่เดิมเคยเป็นโครงกระดูกตั้งตรงมั่นคง กลับสึกหรอ กระดูกหลายชิ้นมีอาการของโรคกระดูกพรุน และบางชิ้นก็เคยถูกสมองสั่งย้ายกระดูกไปมา ส่งผลให้ระบบราชการอ่อนแอ ไม่อาจรองรับความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ผ่านมากล้ามเนื้อทั้งมัดใหญ่และมัดเล็ก ซึ่งหมายถึง ภาคธุรกิจของไทยเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยก้าวเดินไปข้างหน้ามาโดยต่อเนื่อง แต่เราคงจะหวังให้กล้ามเนื้อเป็นผู้รับภาระหนักอยู่เพียงกลุ่มเดียวคงไม่ได้ เพราะสักวันหนึ่ง กล้ามเนื้อก็อาจจะฉีกขาดอ่อนแรงลงได้เช่นกัน

ดังนั้น ในการเตรียมพร้อมปรับตัวเข้าสู่โลกยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในทุกส่วน ทุกระบบทุกอวัยวะของชีวิตจะต้องได้รับการปรับปรุง มิฉะนั้น จะเหมือนกับเอา คนวัยกลางคนที่มีปัญหาสุขภาพไปวิ่งบนสายพาน 4.0 ที่หมุนเร็วขึ้น..."

บางส่วนจากสุนทรพจน์ของ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการแบงก์ชาติ ในโอกาสครบรอบ14 ปี ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 7 ก.พ. 60

อ่านสุนทรพจน์ฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2ljkoex

และสามารถติดตาม VDO clip สุนทรพจน์ทั้งหมด ได้ที่นี่ครับ https://www.facebook.com/Posttoday/videos/10155169865764835/
(ขอขอบคุณ VDO clip จาก PostToday)

#แบงก์ชาติ #โครงสร้างเศรษฐกิจ


ที่มา FB


ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand

ooo

The Fourth Industrial Revolution | Full Versionhttps://www.youtube.com/watch?v=6ZOkoRuV1R0

World Economic Forum

Published on Apr 13, 2016

Ubiquitous, mobile supercomputing. Artificially-intelligent robots. Self-driving cars. Neuro-technological brain enhancements. Genetic editing. The evidence of dramatic change is all around us and it’s happening at exponential speed.

Previous industrial revolutions liberated humankind from animal power, made mass production possible and brought digital capabilities to billions of people. This Fourth Industrial Revolution is, however, fundamentally different. It is characterized by a range of new technologies that are fusing the physical, digital and biological worlds, impacting all disciplines, economies and industries, and even challenging ideas about what it means to be human.

http://www.weforum.org/