วันพฤหัสบดี, เมษายน 13, 2560

Let the pictures do the talking: ของจริง... รู้รัก สามัคคี ไม่ขาดประชุมhttps://www.youtube.com/watch?v=1_zsRFPY41U

First parliamentary assembly in Pyongyang - no comment

No Comment TV

Published on Apr 10, 2014
North Korea's newly-selected parliament met for the first time on Wednesday in Pyongyang. It was the first time that North Korea has reassembled its parliament under recently re-elected leader Kim Jong-un.

...

Ohjo Lala :
เห็นแล้วอยากร้องไห้ 😖อึดอัดไหมนั่น

จังหวะตบมือขาดใจ
ทำให้นึกถึงตัวละคร
ที่เป็นราชาใจร้ายใน
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
peter nimble and his fantastic eyes
ราชาพูดอะไร ทุกคนต้องตบมือ
ใครตบมือ จนหมดแรงเป็นลมล้มไป
ก็จะโดนลากไปประหาร
ฐานไม่ให้เกียรติ
😟