วันพฤหัสบดี, เมษายน 13, 2560

รายการ เกาะติดคิดทันข่าว สส.สุนัย จุลพงศธร ในโอกาสวันสงกรานต์ - "นางสงกรานต์ชื่อนางกาฬกิณีเทวี ตัวสงกรานต์จะชื่อ ประยุทธ์กาลิกินีตัวดี ถ้าไม่รีบลงจากเวทีดี ๆ"
https://www.facebook.com/sunai.chulpongsatorn/videos/391553411243309/