วันพฤหัสบดี, เมษายน 13, 2560

บีบีซีไทย พาชมเรือนจำในอุรุกวัย ที่ผู้ต้องขังเป็นเจ้าของกิจการ ภายใต้แนวคิดการจำลองโลกภายนอกมาไว้ในเรือนจำ
พาชมเรือนจำในอุรุกวัย ที่ผู้ต้องขังเป็นเจ้าของกิจการ

ที่มา BBC Thai
10 เมษายน 2017

ปุนตา เด ริเอเลส "เรือนจำเปิด" ชานกรุงมอนเตวิเดโอของอุรุกวัย เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกวิชาชีพ รวมถึงฝึกเป็นผู้ประกอบการ เช่น เปิดร้านเบเกอรี่ในเรือนจำที่ผู้ต้องขังเป็นเจ้าของกิจการเอง และจ้างงานผู้ต้องขังด้วยกัน

นายลูอิส ปาโรดี ผู้อำนวยการเรือนจำเชื่อว่า การกระตุ้นให้ผู้ต้องขังหันมาพัฒนาทักษะการทำงานจนประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะช่วยให้พวกเขาเป็นคนดีขึ้น

ภายใต้แนวคิดการจำลองโลกภายนอกมาไว้ในเรือนจำนี้ ผู้ต้องขังจะได้ทำงานจริงและพบปะกับผู้คนที่หลากหลาย ซึ่งในที่สุดพวกเขาก็พร้อมที่จะกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอีกครั้ง