วันอาทิตย์, เมษายน 16, 2560

'ทายาทหัวหน้าคณะราษฎร' ชี้คนตัดสิน การเปลี่ยน 'หมุด' คือประชาชนเจ้าของประชาธิปไตย

สัมภาษณ์พิเศษ พ.ต.พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา ทายาทพระยาพหลพล พยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร ชี้อำนาจตัดสิน การเปลี่ยน 'หมุดราษฎร' คือประชาชนเจ้าของประชาธิปไตย


'ทายาทหัวหน้าคณะราษฎร' ชี้คนตัดสิน การเปลี่ยน 'หมุด' คือประชาชนเจ้าของประชาธิปไตย


by สุติมา หวันแก้ว
15 เมษายน 2560 
Voice TV

สัมภาษณ์พิเศษ พ.ต.พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา หรือ “ลุงแมว” ทายาทคนที่ 4 ของพระยาพหลพล พยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง “อภิวัฒน์สยาม” มอบอำนาจประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน เมื่อปี พ.ศ.2475 ถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนหมุดคณะราษฎร บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าวานนี้ โดยกล่าวว่าคณะราษฎรไม่ใช่เจ้าของหมุด ไม่ใช่เจ้าของอำนาจอธิปไตย แต่เป็นประชาชน การเปลี่ยนหมุดครั้งนี้ จึงต้องให้เจ้าของอำนาจที่แท้จริงตัดสิน

พร้อมเล่าว่าหมุดประชาธิปไตยนั้น แท้จริงพระยาพหลพลพยุหเสนา ตั้งชื่อให้ว่า ”หมุดกำเนิดรัฐธรรมนูญ” เพราะเป็นจุดที่ท่านยืนประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นจุดที่คณะราษฎรทั้งหมดเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อนำเอาระบอบประชาธิปไตย มามอบให้กับประชาชนเป็นเจ้าของ ในขณะที่ดาบพาดอยู่ที่คอพร้อมที่จะบั่น เพราะถ้าเกิดครั้งนั้น ไม่สำเร็จก็จะกลายเป็นกบฎ ถูกประหาร 7 ชั่วโคตร

ย้ำคณะราษฎรมีความมุ่งหมายที่จะใช้ชีวิตตัวเองทุกคนในการนำระบอบประชาธิปไตยมามอบให้กับประชาชน เพราะคำว่าประชาธิปไตยก็คือคำว่าประชาชน บวก อธิปไตย เมื่อมอบให้แล้วก็เป็นหน้าที่ของต้นไม้ประชาธิปไตยนี้ ที่จะรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้งอกงาม

“คณะราษฎรเป็นผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อมอบให้แล้ว ก็เป็น หน้าที่ของเจ้าของประชาธิปไตยที่จะทำต่อ คณะราษฎร ไม่ใช่คณะปฏิวัติ ไม่ใช่คณะรัฐประหารอะไรทั้งสิ้น แต่เป็นคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย”