วันอังคาร, เมษายน 04, 2560

ไทม์ไลน์ (เบื้องต้น) สู่การเลือกตั้ง อย่างช้าภายในเดือน พฤศจิกายน 2561 - ม.44 และคสช.ไปเมื่อไหร่
ภาพจาก SpringNews

ooo


ที่มา Nation
4 เมษายน 2560

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะประกาศใช้ในวันที่ 6 เมษายน 2560 สิ่งที่หลายฝ่ายสนใจ เฝ้าติดตามคือ จะมีการเลือกตั้งเมื่อใด? ปีนี้ 2560 หรือ 2561"

"โรดแมป สู่การเลือกตั้ง จะมีความชัดเจนแค่ไหน? อย่างไร? เนชั่นทีวี ขอเสนอภาคไทม์ไลน์ โรดแมป ดังนี้ นักวิเคราะห์คาดว่า โรดแมป เลือกตั้ง น่าจะเกิดขึ้นอย่างช้าภานในเดือน พฤศจิกายน 2561

ไทม์ไลน์โรดแมปสู่การเลือกตั้ง พอสังเขปดังนี้

6 เม.ย. 2560
-รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้

6 ส.ค.2560 (120 วัน)
-ออกกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ
-สมาชิก สปช.พ้นสภาพ (ม.266)

6 ธ.ค. 2560 ( 240 วัน)
-เร่งออกพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ หัวใจสำคัญของการเลือกตั้ง

6 ก.พ.2561 ( 60 วัน)
-ส่งร่างพรบ.10 ฉบับเข้าที่ประชุม สนช.
-ร่างพรบ.เลือกตั้ง ส.ส.
-ร่างพรบ.การได้มา ส.ว.
-ร่างพรบ.พรรคการเมือง
-ร่างพรบ.กกต.

6 มี.ค. 2561
-กรณีส่งศาลรัฐธรรมนูฐ หรือ องค์กรอิสระ ต้องตั้ง กรรมการร่วมกันเพื่อพิจาณา

6 มิ.ย.2561
-ขั้นตอนนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อมีพระราชวิวินิจ ภายใน 60

ภายใน พ.ย.2561 (150 วัน )
-กำหนดวันเลือกตั้ง

ม.44 -คสช.ไปเมื่อไหร่ ?

-สนช.ทำหน้าที่จนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาครั้งแรก
-ครม.-คสช.จะหมดวาระลง เมื่อมี ครม.ชุดใหม่
-มาตรา 44 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย.. จนกว่ารัฐบาลใหม่-สภาใหม่ เสนอขอยกเลิก (กรณีไม่ขอยกเลิก / ม.44 ก็มีผลต่อไปเหมือนกฎหมายฉบับหนึ่ง)

ooo