วันอังคาร, เมษายน 04, 2560

มี รธน. จะมีผลกับ ม. 44 อย่างไร? ใบตองแห้ง OnAir วิเคราะห์, Voice TV 4 เมษา 2560
https://www.youtube.com/watch?v=IvJDnYwh9Oc

ล่าสุด! 'มี รธน. จะมีผลกับ ม. 44 อย่างไร? ใบตองแห้งOnAir วิเคราะห์, Voice TV 4 เมษา 2560

Media Force

Streamed live 7 hours ago

ที่มา Voice TV
LIVE! #ใบตองแห้งOnAir วิเคราะห์ประเด็น 'มี รธน. จะมีผลกับ ม. 44 อย่างไร'

.....

รธน.ประกาศใช้ แน่ละครับ ม.44 ยังอยู่ อำนาจ คสช.ยังเต็ม กำหนดเลือกตั้งคือ กรธ.ร่าง กม.ลูก 240 วัน+สนช.60 วัน+ขั้นตอนศาล รธน. ฯลฯ ราว 30 วัน + เลือกตั้งภายใน 150 วันหลัง กม.ลูก 4 ฉบับแรกเสร็จ ฉะนั้นยืดเวลา 16 เดือนก็ยังได้

แต่ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์วันนี้ไม่ใช่จะง่ายดังคิดไว้ คสช.ขาลงจะต้องเจอแรงกดดัน ทุกฝ่ายจะเรียกร้องเลือกตั้งๆๆๆ โดยเฉพาะแรงกดดันทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ดังนั้น การยืดเวลาเต็มแม็กคงทำยาก อ้าว กรธ.ก็ร่างกฎหมายเลือกตั้ง กฎหมาย กกต. กฎหมายพรรคกาเรมือง มาแล้วไม่ใช่หรือ ทำไมจะต้องใช้เวลาถึง 8 เดือนเต็ม

ในขณะเดียวกัน แม้ยังมี ม.44 แต่ภาวะลักลั่น มี รธน. มีระบบกฎหมาย Vs ม.44 ออกคำสั่งเป็นกฎหมาย จะยิ่งทำให้เกิดข้อเรียกร้องต่างๆ อ้าว เสรีภาพสื่อว่าไง เสรีภาพในการรวมตัว การแสดงออก สิทธิชุมชน การรับฟังความคิดเห็น มีชัยก็บอกเองว่าต่อไปนี้การออกกฎหมายจะต้องฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 วรรคสอง แล้วเรื่องอื่นๆ ตาม รธน.ล่ะ คอยดูเถอะ จะมีคนยกขึ้นมาถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าสิทธิเสรีภาพมาตราไหนควรมีมากขึ้นอย่างไร พรรคการเมืองก็จะเรียกร้องว่าประชุมพรรคได้ไหม NGO ก็จะตั้งแง่ว่าขอแสดงออกได้หรือเปล่า


Atukkit Sawangsuk