วันจันทร์, เมษายน 10, 2560

ประชาชน(เก็ง)ล่ารายชื่อ หักหน้าประยุทธ์ ยกเลิก ม.44 WAKE UP NEWS 10 4 2017
https://www.youtube.com/watch?v=ZDtWRivcfVc

ประชาชนล่ารายชื่อ หักหน้าประยุทธ์ ยกเลิก ม.44 WAKE UP NEWS 10 4 2017

นาทีที่ 18.50

สถานีข่าว ประชาชน

Published on Apr 9, 2017

สถานีข่าวประชาชน
สถานีเพื่อความจริง เพื่อประชาชน เผยทุกมุม
https://www.youtube.com/channel/UCCLG...