วันเสาร์, กันยายน 08, 2561

"กอลลัม" มีชัย รับรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามหวัง — เดาว่า ในความหมายนี้ คือ เป็น รธน. ที่ถึงที่สุด ไม่สามารถกำจัดระบอบทักษิณได้ ?