วันพฤหัสบดี, กันยายน 13, 2561

รายการสุมหัวคิด - เลือกตั้งภายใต้มาตรา 44 สัมภาษณ์พิเศษคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ มองสถานการณ์การเมืองไทย นับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง 2562
https://www.youtube.com/watch?v=voSFu_DNNIc&feature=youtu.be

สุมหัวคิด - เลือกตั้งภายใต้มาตรา 44

VOICE TV 21
Published on Sep 12, 2018