วันพุธ, กันยายน 05, 2561

เห็บกระโดดตัวล่าสุด (ฤ จะเป็นพวกไอ้แม้ว พูดงี้ได้ไง ) - 'บวรศักดิ์'สับรัฐบาลบิ๊กตู่ เขตเศรษฐกิจพิเศษเหลวยุค'คสช.' กลลวงรวบอำนาจ

'บวรศักดิ์'สับรัฐบาลบิ๊กตู่ เขตเศรษฐกิจพิเศษเหลวยุค'คสช.' กลลวงรวบอำนาจ


4 กันยายน พ.ศ. 2561
แนวหน้า


“บวรศักดิ์”อัดเขตเศรษฐกิจพิเศษยุค“รัฐบาล-คสช.”ไม่มีจริง เหตุอำนาจอยู่ที่ส่วนกลาง ระบุ ต้องกระจายอำนาจ หวังกระแสสังคมดันปฏิรูปประเทศ


4 ก.ย.61 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเป็นวันที่ 2 ในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

โดย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายกับสังคมไทยในอนาคต” โดยย้ำความสำคัญ ถึงการปฏิรูปกฎหมายว่า เป็นรากฐานการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน พร้อมชี้ถึงปัญหาอันมีสาเหตุมาจากกฎหมาย ที่มีการรวมศูนย์อำนาจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมแต่อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ บนนิยามว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” จึงจำเป็นต้องสร้างกฎหมายที่ดี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

“รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง แต่คนตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลาง ทำให้ไม่เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษจริง เพราะไม่มีการกระจายอำนาจที่แท้จริง จึงต้องเอาเรื่องการกระจายอำนาจเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิรูปบ้านเมือง เพราะตอนนี้ต่างคนต่างใหญ่ อำนาจข้าใครอย่าแตะ” นายบวรศักดิ์ กล่าว

นายบวรศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ต้องสร้างกฎหมายที่ดีสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายทำแผนปฏิรูปไว้แล้ว 10 ด้าน และมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนโทษอาญาเป็นโทษปรับและโทษทางปกครองแทน เพราะหลักกฎหมายที่ดีควรกำหนดโทษอาญาเท่าที่จำเป็น รวมถึงทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย สร้างภาระให้กับประชาชนด้วย ขณะเดียวกันต้องมีระบบฐานข้อมูลกลางให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงกฎหมายได้ โดยที่ผ่านมา มีการเรียกร้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังสนใจหรือเปล่า ที่สำคัญคือสื่อมวลชนไม่สนใจเรื่องการปฏิรูป เพราะข่าวดีต้องเสียตังค์ พาดหัวแต่ข่าวร้าย การปฏิรูปจะสำเร็จหรือไม่จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกระแสสังคมด้วย

...

Chamnan Pengpark
พวกไอ้แม้วแน่เลย พูดงี้ได้ไง

...
หมาตาย เห็บกระโดด (ตัวล่าสุด)

'บวรศักดิ์'สับรัฐบาลบิ๊กตู่ เขตเศรษฐกิจพิเศษเหลวยุค'คสช.' กลวงรวบอำนาจ
http://www.naewna.com/politic/361966
Thanapol Eawsakul