วันเสาร์, เมษายน 15, 2560

จงฟังอีกครั้ง เสียงของผู้คนที่ไม่ต้องการเป็นทาสอีกแล้ว (Do You Hear The People Sing - Les Miserable)
https://www.youtube.com/watch?v=alUvTpcAx0w&list=RDalUvTpcAx0w

ได้ยินผู้คนร้องเพลงไหม - Do you hear the people sing [Ardisto เดอะภารโรง]

Thantawut Twewarodomgul

Published on Aug 17, 2014

แปลคำร้อง/ร้อง: Artisto เดอะภารโรง
ทำนอง: Do you hear the people sing
Arrange: ขุนทอง ไฟเย็น
ร่วมเป็นกำลังใจให้เพื่อน โดย ป๋าจอม ไฟเย็น และหนุ่มเรดนนท์