วันเสาร์, เมษายน 15, 2560

ร่วมเรียกร้อง "เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎร" แคมเปญ

หมุดคณะราษฎรหรือหมุดกำเนิดรัฐธรรมนูญ 2475 เป็นสมบัติของสังคมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สังคมต้องช่วยกันนำคืนและเอาผิดผู้"ขโมย"ประวัติศาสตร์นี้

This petition will be delivered to:
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ชำนาญ จันทร์เรือง started this petition


ร่วมเรียกร้องได้ที่ Change.org

.....

เรื่อง "หมุดคณะราษฎร" ที่ถูกโจรกรรมไปอย่างเป็นขบวนการ นี่เป็นเรื่องใหญของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ท้องที่ในเขตดุสิต กรมศิลปากร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงวัฒนธรรม ควรต้องตื่นตัวให้มีรูปธรรมในเรื่องนี้

คณะกรรมการกลางของกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งบรรดา "ศิลปินแห่งชาติ" ในสาขาต่างๆ ควรต้องแสดง "จุดยืน" ออกมาให้ปรากฎ ไม่ใช่เงียบ

"หมุดคณะราษฎร" คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีที่มาที่ไป ไม่ใช่ให้ผู้ใดจะมาโจรกรรม หรือทุบทำลาย เห็นชอบอ้างกฎหมายอยู่เรื่อย การโจรกรรม "หมุดคณะราษฎร" ไม่ว่าจะด้วยเป้าประสงค์ใด นี่คือการทำ "ผิดกฎหมาย" และประพฤติชั่วอยางร้ายแรง


สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ooo


ขั้นตอนที่ต้องรวมตัวเรียกร้อง

1.ต้องให้รัฐสั่งตำรวจถอนหมุดหน้าใสอัปรีย์ขึ้นมา จะยอมให้สิ่งแปลกปลอมมาทดแทนประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไม่ได้

2.จี้ให้รัฐตามหาหมุดคณะราษฎรให้ได้ ตั้งคณะทำงานพิสูจน์หลักฐานที่มีนักวิชาการเข้าร่วม ว่าเป็นฝีมือใคร ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ด้วยลายนิ้วมือหรือ DNA ที่ติดอยู่กับหมุดหน้าใส หรือจำแนกจากวัสดุ วิธีผลิต รวมทั้งเปิดกล้องวีดิโอซึ่งน่าจะมีรอบลานพระรูป สอบสวนเจ้าหน้าที่เขต ตำรวจ ที่ดูแลบริเวณนั้น

3.จี้ให้ประยุดแสดงทัศนะต่อหลักหมุดคณะราษฎร (ปัดโธ่)

4.ระหว่างนี้ก็อยากเห็นทัศนะของพวกพันธมาร นักวิชาการนกหวีด ที่ชอบอ้างตัวยกย่องเชิดชูปรีดี (เชื่อเหอะ พวกนี้จะออกแนว-หลักหมุดเป็นแค่สัญลักษณ์ ไม่ได้เกิดประชาธิปไตยจริง ฯลฯ)Atukkit Sawangsuk