วันศุกร์, เมษายน 14, 2560

ฟังคลิปเสียง 'จ่านิว' เตรียมทวงคืนหมุดคณะราษฎรหลังสงกรานต์นี้ 'ศรีสุวรรณ' ออกแถลงการณ์ทวงคืนหมุดคณะราษฎร - ขโมยได้ก็ทำใหม่ได้! #555ooo

'ศรีสุวรรณ' ออกแถลงการณ์ทวงคืนหมุดคณะราษฎร


By พิชิตศักดิ์ แก่นนาคำ
14 เมษายน 2560
Voice TV


สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ขอทวงคืนหมุดคณะราษฎร

นายศรีสุวรรณ จรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เผยแพร่แถลงการณ์เรื่องขอทวงคืนหมุดคณะราษฎร ตามที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่ามีการเปลี่ยนหมุดคณะราษฎรบริเวณลานหน้าพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งเป็นหมุดที่ทำขึ้นเพื่อสะท้อนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย อันเนื่องในเหตุการณ์การอภิวัฒน์สยาม 2475 ซึ่งพระยาพหลพลพยุหเสนา หนึ่งในแกนนำคณะราษฎร ได้ยืนอ่านประกาศคณะฉบับที่ 1 เสร็จสิ้นในเวลาย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยภายในหมุดเดิมมีข้อความว่า “ณ ที่นี้ 24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ เพื่อความเจริญของชาติ”

แม้หมุดดังกล่าวจะเคยถูกอำนาจรัฐสั่งรื้อสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของชาติไทยไปในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ก็ตาม แต่เมื่อพ้นยุคสมัยไปแล้วเลขาธิการรัฐสภาในสมัยนายประเสริฐ ปัทมสุคนธ์ ได้ให้กรุงเทพมหานครเอาหมุดดังกล่าวกลับมาประดิษฐานดังเดิมอีกครั้ง การที่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดได้กระทำการอันพยายามบิดเบือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการจัดทำหมุดขึ้นมาใหม่ โดยมีข้อความรอบนอกว่า “ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง” ส่วนข้อความในวงด้านใน ระบุว่า “ขอประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไป ประชาชนสุขสันต์ หน้าใส เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน” และนำไปสับเปลี่ยนหมุดคณะราษฎรเดิมนั้น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาญา และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 57(1) ประกอบมาตรา 78 ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาล และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม จะต้องเร่งดำเนินการนำหมุดคณะราษฎรดังกล่าวกลับมาประดิษฐานยังที่เดิม หากไม่ดำเนินการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญจะใช้สิทธิตามมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปแน่นอน ประกาศมา ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2560

ooo

ช่วง 84 ปีกว่า มีขบวนการทำลายการปฏิวัติ24 มิถุนายน2475 มาตลอด เริ่มตั้งแต่บิดเบือนว่ารัฐธรรมนูญมาจากการพระราชทานของกษัตริย์ วิพากษ์วิจารณ์โจมตีคณะราษฎรต่างๆนาๆ ก่อรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 กวาดล้างคณะราษฏรออกจากการเมืองการปกครอง โจมตีท่านปรีดี พนมยงค์ ถึงการต่อต้านระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน
..

ขอประนามผู้ลักลอบรื้อถอนหมุดคณะราษฎร 24มิถุนายน 2575 ด้วยเป็นการเหยียบย่ำอุดมการณ์ของคณะราษฎร และทำลายสัญลักษณ์ของผู้รักผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผมเคยไปร่วมพิธีรำลึกการปฏิวัติ2475 ที่หมุดนี้ กว่า10 ครั้ง
ขอร่วมทวงคืนหมุดนี้กลับมาโดยเร็ว

Jaran Ditapichai

...

ความเห็นอื่น ๆ

มันเพี้ยนไปหมดแล้วทุกเรื่องจริงๆ มันคิดอะไรของมัน ไม่เข้าใจ

ตำรวจทหาร เต็มบ้านเต็มเมือง กล้องก็มีส่องทุกถนนหนทาง
ของหาย ถ้าหาไม่เจอ ก็แสดงว่า ทหารตำรวจน่ะแหละสมรู้ร่วมคิดกับขโมยขโจร

เห้........ครองเมืองครับ คิดต่างกับมัน ไม่ได้ ต้อง Kiss Ass จึงจะอยู่กับพวกมีนได้

เลวทั้งคนคิด คนทำและคนสั่งการ

คนสั่งรื้อหมุดขอให้มันฉิบหายทั้งโคตร
หมุดไพร่ฟ้าหน้าใส
ooo

เพียงไม่ถึง 3 วัน มีข่าวที่แสดงความโง่อย่างน่าอายมากของคนในประเทศไทยยุค 4.0 ออกมาถึง 2 ข่าว

1.มีหน่วยงานรัฐประกาศรายชื่อบุคคลต้องห้าม 3 คน ไม่ให้ประชาชนติดต่อ ห้ามไลค์ ห้ามแชร์ ห้ามสนทนาผ่านโซเชียลมีเดีย แต่คำประกาศนั้นมาแบบงงๆ แบบไม่เป็นมาตรฐานทางการตั้งแต่รูปแบบเอกสารไปยันวิธีเขียน หากก็มีการ "เขียนเสือให้วัวกลัว" จริง เช่น จู่ๆ ก็มีคนร้องเรียน กสทช ว่า สถานีวิทยุแห่งหนึ่งมีผู้จัดรายการเอ่ยชื่อบุคคลต้องห้าม สถานีจึงถูกสั่งปิด 5 วัน ทั้งๆ ที่ผู้ร้องเรียนไม่สามารถระบุวันเวลาที่อ้างว่ามีการเอ่ยชื่อดังกล่าว

2.มีผู้เปลี่ยนหมุดคณะราษฎร ซึ่งนอกจากเป็น "โบราณวัตถุ" ประเภทหนึ่ง ยังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กลายเป็นหมุดอื่น มีข้อความอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของคณะราษฎร สอดคล้องกับคำประกาศก่อนหน้าของคนกลุ่มหนึ่งที่เปิดเผยชัดเจนว่าเกลียดคณะราษฎร เกลียดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เกลียดประชาธิปไตย ไม่ต้องการให้บันทึกเรื่องนี้ไว้ในประวัติศาสตร์ไทย

ถามเรื่องหมุดหายจากทางการที่ควรรับผิดชอบ ทั้งเขตดุสิตและกรมศิลปากร ต่างฝ่ายต่างบอกไม่รู้เรื่อง ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ สรุปได้ว่าหมุดคณะราษฎร เป็นโบราณวัตถุที่ไม่มีหน่วยงานรัฐดูแล

Nithinand Yorsaengrat

.....

จะรื้อออกแล้วตอกใหม่อีกกี่หน
ประวัติศาสตร์ประชาชนยังคงอยู่
ใช่ความหมายมีแค่หมุดไว้หยุดดู
แต่คือการต่อสู้สู่เสรี

ถอนได้ก็ถอนไปไม่สำคัญ
หมุดยังตรึงความฝันอยู่ทุกที่
คุณจะลบแล้วเขียนใหม่อีกกี่ที
คำประกาศยังอยู่นี่ที่ใจเรา

รชา พรมภวังค์