วันจันทร์, เมษายน 17, 2560

สส.ดร.สุนัย เล่าเรื่องเกาหลีเหนือที่เคยไปมาประสานปัญหาในไทยในภาวะวิกฤตขณะนี้ในหัวข้อ "เกาหลีเหนือไม่ใช่ซีเรีย ตั้วเฮียจีนประกบติด...วิกฤตภายในไทยให้ระวัง"
https://www.facebook.com/sunai.chulpongsatorn/videos/394009940997656/

17เมษา เวลาสามทุ่มไทย

สส.ดร.สุนัย จะเล่าเรื่องเกาหลีเหนือที่เคยไปมาประสานปัญหาในไทยในภาวะวิกฤตขณะนี้ในหัวข้อ
"เกาหลีเหนือไม่ใช่ซีเรีย ตั้วเฮียจีนประกบติด...วิกฤตภายในไทยให้ระวัง"

เครือข่ายถ่ายทอดสด
สถานี media force
https://m.youtube.com/channel/UCMPPAM3FO-n4cyWE80nbvsg
หรือชมผ่านFB ของสส.สุนัย
https://www.facebook.com/sunai.chulpongsatorn
หรือFB สุนัยแฟนคลับ
https://www.facebook.com/sunaifanclub3/


ooo