วันอาทิตย์, เมษายน 09, 2560

#บันทึกกรรม พฤติกรรมฉีกบัตร

Oligarchy or Democracy
Believe it or not, I used to support this action...2Apr06
เชื่อไหม ?
ผมขอสารภาพว่า เคยสนับสนุน
พฤติกรรมฉีกบัตร ครั้งนั้น (แต่ไม่กล้า ฉีกเอง)

แต่มา บัดนี้ ผมเปลี่ยนใจแล้ว
เพราะในที่สุด การทำลายการเลือกตั้ง ซ้ำแล้วซ้ำอีก
ได้ทำให้ ประเทศชาติ ของเรา
ตกอยู่ในบ่วงกรรม และ วาทกรรม
"การเมืองน้ำเน่า การเมืองทราม"
ซึ่งนำแต่ ปัญหา และ ความหายนะ มาสู่ประเทศชาติ

กล่าวคือ
ทำให้ "ระบอบคณาธิปไตย"
ไม่ว่าจะแฝงนาม เนียนมาในนาม
"ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"
หรือ "ประชาธิปไตยแบบไทย"
หรือ "ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง"
หรือ "รัฐประหาร คือ ทางออก"
หรือ "คนดี" ฯลฯ ฯลฯ

นับไม่ถ้วน เป็นเวลา กว่า 7 ทศวรรษ
ยังคงเป็น "การเมืองน้ำเน่า" ของไทย
และประเทศของเรา ได้กลายเป็น
a sick man of ASEAN คนป่วยของอาเซียน
มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

กล่าวโดยย่อ
ทางออกของประเทศไทย มีทางเดียว คือ
ประชาธิปไตย โดยต้องมี การเลือกตั้ง
หรือ ไม่ก้อ
การปฏิวัติ ถอนราก ถอนโคน ครับ

cK@แต่ก่อนคนเรายังโง่ แต่มาบัดนี้....


Charnvit Kasetsiri shared Sa-nguan Khumrungroj's post.

...

#บันทึกกรรม
11ปีที่แล้วของวันนี้ (2 เมษายน 2006)

มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน คศ.2006 ในยุครัฐบาลทักษิณ

ใครยังจำวีรกรรมของ เจ๊กแต้จิ๋วไชยยันต์ แซ่อื๊อ(หวี 余)อาจารย์แถวสามย่าน คนนี้ได้ไหม ??

เขาต้าน “ระบอบแม้ว” ด้วยการ ฉีกบัตรเลือกตั้ง!

ไชยยันต์ ไม่เพียงแต่สร้างเงื่อนไขให้เกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2006 โดยการเป็นหมากตัวหนึ่งในการล้มการเลือกตั้ง อันเป็นบันได้ขั้นแรก ๆ ของการรัฐประหาร 2006

แต่เจ๊กไชยยันต์ ยังแก้ต่างให้กับการรัฐประหารดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
มีการสร้างวาทกรรมว่า"ถ้าไม่มีรัฐประหาร ก็จะเกิดการนองเลือด"

(สำนักข่าวหงวน จัดให้)


Sa-nguan Khumrungroj