วันเสาร์, เมษายน 15, 2560

วาทะเด็ด... หมุดนะ หมุดประวัติศาสตร์นะเฟ้ย ไม่ใช่ฝาท่อ กทม.นะโว้ย !!
ภาพจาก ไข่แมว 
...

คนทำหมุดใหม่นี่ช่างกล้า เอาคำแปลพระคาถาในตราเครื่องราชฯ มหาจักรีบรมราชวงศ์ อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดมาใช้เขียนในหมุดปักพื้นให้คนให้รถเหยียบ

ถ้าไม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต กระทำโดยพลการ นับว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเหลือประมาณ

ติรตเน สกรฏฺเฐ จ สมฺพํเส จ มมายนํ สกราโชชุจิตฺตญฺจ สกรฏฺฐภิวฑฺฒนํ"

แปลว่า

"ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง"

มิตรสหายท่านหนึ่ง

ooo


...