วันจันทร์, เมษายน 17, 2560

อีแมวขโมย และเรื่องอื่น ๆจากโพสต์ "อานนท์ นำภา"
เก็บความจาก โพสต์อานนท์ นำภา

เมื่อปฏิวัติแล้ว คณะราษฎรยังเห็นสมควรให้มีกษัตริย์ ... จึงได้ให้กษัตริย์เดิมยังคงเป็นประมุขรัฐต่อไป แต่ต้องอยู่ใต้กฎกมาย ดังความในประกาศว่า

"...ส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น คณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติ ฉะนั้น จึ่งได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้(รัชกาลที่ 7) ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไป แต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน จะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้ นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร..."

อ่านฉบับเต็มที่ https://th.m.wikisource.org/wiki/ประกาศคณะราษฎร

.....

ความฐานลักทรัพย์และ/หรือทำให้ทรัพย์สาธารณะเสียหาย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา ม.335 และ ม.360 ถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน บุคคลที่พบเห็นว่ามีการกระทำความผิด จะรู้ตัวคนทำหรือไม่ก็ได้ สามารถแจ้งความกล่าวโทษได้ ตามประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญา 2 (8)

หากเจ้าหน้าที่ไม่รับแจ้งความ เจ้าหน้าที่จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157

#แจ้งความหมุดฯหาย
.....


ส่วนตัวรู้สึกเห็นใจบรรดาตำรวจทหารที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องหมุดคณะราษฎรที่หายไปนะ คือแม่งแกคงกำลังจะบอกว่า

"ไอ้เหี้ย เห็นใจกูหน่อย กูก็ไม่รู้จะทำไง ..."

#ประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้ไง

..........
.....