วันศุกร์, เมษายน 14, 2560

นักกม.แนะ"3บุคคลต้องห้าม"ฟ้อง ก.ดิจิตัลฯทำเสียชื่อ-ทำผิดกม.-ละเมิดสิทธิ์-สร้างความกลัว
https://www.youtube.com/watch?v=D3MB0yC84U8

นักกม.แนะ"3บุคคลต้องห้าม"ฟ้อง ก.ดิจิตัลฯทำเสียชื่อ-ทำผิดกม.-ละเมิดสิทธิ์-สร้างความกลัว

jom voice

Published on Apr 13, 2017

นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้สัมภาษณ์ Thaivoice กรณีกระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจและสังคม ออกประกาศห้ามประชาชนติดต่อ ติดตาม และเผยแพร่ข้อมูลของบุคคล 3 คนบนสื่ออินเตอร์เนทคือนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นายปวิน ชัชวาลย์พงศ์พันธุ์ นายแอนดรูว์ แมคเกรเกอร์ มาร์แชล ชาวอังกฤษว่า เป็นประกาศที่ไม่ถือเป็นกฎหมายเป็นเพียงคำแนะหรือคำเตือน แต่เป็นปัญหาเพราะทำให้เกิดความกลัว เข้าใจผิด และเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขต เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเสียเอง ไม่ชัดเจนว่าข้อความใดของบุคคลทั้ง 3 มีความผิดลักษณะไหนอย่างไร แต่เป็นการเหวี่ยงแหแบบเหมารวม เป็นเรื่องที่น่าอับอายที่ออกคำสั่งหรือประกาศดังกล่าว ขณะเดียวกันบุคคลผู้ถูกสั่งห้ามทั้ง 3 คนสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจากกระทรวงดิจิตัลได้