วันจันทร์, กันยายน 10, 2561

Crazy Rich Thais • ในปี 2016 คนรวยในไทยรวยเพิ่มขึ้น 13.3% • ในปี 2017 96% ของความมั่งคั่งที่งอกเงยขึ้นมาในไทย เป็นของคนรวยสุด 1%
'Crazy Rich Asians' puts spotlight on region's inequalities

How bad is inequality in Asia?

Last year, 79% of the wealth created in China went to the richest 1% of the population, while 73% of the wealth created in India went to the top 1%, according to Oxfam's analysis.

As a result, the top 1% of China's population owned 47% of its national wealth in 2017, while in India they owned 45% of the country's wealth.

In Thailand - a highly unequal country in South East Asia - 96% of the wealth created last year went to the top 1% of the population.

In another sign of rising inequality, Asia-Pacific's income Gini coefficient - a gauge of economic inequality - increased from 0.37 to 0.48 between 1990 and 2014.

A coefficient of 0 denotes perfect equality and at 1 represents total inequality

Wealth inequality in Asia is even wider. The Gini coefficient was at a lofty 0.82 for China, 0.88 for India and 0.90 for the rest of the Asia-Pacific region in 2015, according to reports by Oxfam and UNESCAP, a United Nations social commission.

Link to the full article
https://www.bbc.com/news/business-45292798