วันจันทร์, กันยายน 10, 2561

บทกวีตามบาย "ยินดีด้วยเว้ยเทือก.."
ยินดีด้วยเว้ยเทือก..
เสียดายที่กูเลือกมึงไม่ได้
พ่อสอนทุกวัน..หลีกจัญไร
แม่สอนกูใส่ใจ..เหี้ยให้เว้น

ยินดีด้วยมวลมหาฯ..
เปิดรัก เปิดศรัทธา เปิดหน้าเล่น
แถวทัพ 'ทาสภิวัฒน์' รีบชัดเจน
เลิกเร้น แล้วเชิดหน้า เกาะขาลุง ฯ!!!


Sukhumpoj Kamsukhum