วันเสาร์, เมษายน 08, 2560

โอย... เจ็บ... อินเดียมีนโยบาย "Look East" จีนมีนโยบาย "Look West" ส่วนไทยเราก็ไม่น้อยหน้ามี "Look Down"
ภาพจากข่าวสด


อินเดียมีนโยบาย "Look East"
จีนมีนโยบาย "Look West"
ส่วนไทยเราก็ไม่น้อยหน้ามี "Look Down" policy คือ ดูถูกประเทศเพื่อนบ้านอ่ะครับ

ขอยก 2 ตัวอย่าง ประกอบ
1.ละครเพลิงพระนาง
2. ลีน่าจัง


Akkanut Wantanasombut

ooo


...