วันอังคาร, เมษายน 04, 2560

เผื่อพลาด... คลิป LIVE! มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ "เสรีภาพสื่อ กรณีพักใบอนุญาตวอยซ์ ทีวี" โดย รศ. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา, สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีป้า) นวลน้อย ธรรมเสถียร
https://www.facebook.com/VoiceTVStream/videos/1883300578362191/