วันอังคาร, เมษายน 11, 2560

"นายกฯ"ไม่สน ข้อเสนอ BRN นักข่าวพลเมือง ThaiPBS FB Live ถก 'บีอาร์เอ็น' ทำความเข้าใจ 'กระบวนการสันติภาพ'

"นายกฯ"ไม่สน ข้อเสนอ BRN ยันมาเลเซีย เหมาะเป็น ผู้อำนวยความสะดวก แล้ว เพราะคุยบนดืนแดนไทยไม่ได้ ชี้ดับไฟใต้ กันเอง ไม่ต้องมี ผู้สังเกตุการณ์ตปท.

พลเอกประยุทธ์ ไม่เอาด้วย แถลงการณ์ข้อเสนอ BRN ขออย่าไปให้ความสนใจมาก ยันทุกอย่างต้องอยู่ในการพูดคุยสันติสุขฯ ยีนต้องให้ มาเลเซีย เป็น ผู้อำนวยความสะดวก ชี้ เราจะคุยในดินแดนไทย ไม่ได้ แล้วคนเหล่านี้ แค่ผู้เห็นต่าง เพราะเป็นคนส่วนน้อย
ยันไม่เอา ข้อเสนอให้มีผู้สังเกตุการณ์ ตปท. ถาม เราแก้เอง ไม่ได้หรือ. ไม่ตัองให้ ตปท. เข้ามา แล้วเขาจะเข้าใจ เรามั้ยล่ะ และขอให้เชื่อถือในรัฐบาล เร่งทำให้เกิดความสงบ โดยเร็ว ไม่ว่า เกิดจากสาเหตุอะไร


Wassana J. Nanuam

ooo
#FBLive วงแชร์
วงถก 'บีอาร์เอ็น' ทำความเข้าใจ 'กระบวนการสันติภาพ'
.
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อมองไปข้างหน้า หลังเหตุความไม่สงบครั้งล่าสุดที่ชายแดนใต้ และการประกาศแถลงการณ์ของบีอาร์เอ็น
.
นำสนทนาโดย :
1. รอมฎอน ปันจอร์ บรรณาธิการเว็บไซต์ Deep South Watch
2. อาทิตย์ ทองอินทร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
3. งามศุกร์ รัตนเสถียร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
4. (พิเศษ video call) ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
สดผ่านเพจ #นักข่าวพลเมือง


(https://www.facebook.com/citizenthaipbs/videos/1630393366989196/)