วันพฤหัสบดี, เมษายน 20, 2560

นักโบราณคดีฟันธง "หมุดคณะราษฎร" เป็นโบราณวัตถุ "กรมศิลป์" อย่าทำลายประวัติศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=byxaaVmyEJM

นักโบราณคดีฟันธง"หมุดคณะราษฎร"เป็นโบราณวัตถุ"กรมศิลป์"อย่าทำลายประวัติศาสตร์

jom voice

Published on Apr 19, 2017

อาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการอิสระด้านโบราณคดี อดีตอาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoice กรณีที่กรมศิลปากรชี้แจงว่า หมุดคณะราษฎร ไม่เข้าข่ายเป็นโบราณวัตถุตามกฎหมายว่า แปลกใจที่อธิบดีกรมศิลป์ออกมาอธิบายเช่นนั้น ทั้ง ๆ ที่ตามกฎหมายโบราณวัตถุโบราณสถาน 2504 หมุดคณะราษฎร อยู่ในข่ายเพราะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เทียบกับหลักคิดของกรมศิลป์ที่บอกว่า อิฐเก่าเพียงก้อนเดียวก็ให้ถือเป็นโบราณวัตถุได้ ขณะที่หมุดคณะราษฎรมีค่ามากกว่าอิฐเก่า ๆ หรือเศษหิน เศษกระเบื้องด้วยซ้ำ กรมศิลป์ แทนที่จะทำหน้าที่เก็บรักษาและเผยแพร่และบันทึกทางประวัติศาสตร์ แต่กลับพยายามลบ บิดเบือ่น เท่ากับเป็นการทำลายประวัติศาสตร์เสียเอง

ooo

เรื่องเกี่ยวเนื่อง...

"ปรองดอง"เกิดไม่ได้ ถ้าสั่งประชาชน"หุบปาก"ทวงถามหมุดคณะราษฎรhttps://www.youtube.com/watch?v=Cm_b_vKsMv4

jom voice

Published on Apr 19, 2017

นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว แกนนำกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองให้สัมภาษณ์ Thaisvoice เกี่ยวกับการหายไปของหมุดคณะราษฎร หรือหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญว่า เผด็จการไทยต้องการจะลบเลือนประวัติศาสตร์การต่อสูัเพื่อประชาธิปไตยของคณะราษฎร และการที่จะให้ประชาชนหยุดการเคลื่อนไหวเพื่อทวงถามเรื่องนี้ หรือสั่งให้ประชาชนหุบปาก เพื่อให้เกิดการปรองดองนั้น เป็นไปไม่ได้ เพราะยิ่งใช้อำนาจข่มขู่ บังคับ ควบคุมประชาชน ปรองดองยิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยยังต้องเคลื่อนไหวเพื่อทวงถามเรื่องนี้ต่อไป แม้สุดท้ายแล้ว หมุดคณะราษฎร อาจจะไม่กลับคืนมาอยู่ที่เดิมแล้วก็ตาม