วันอาทิตย์, เมษายน 02, 2560

"ชัยภูมิ ป่าแส"ความตายที่ต้องให้เป็น"ชัยภูมิสุดท้าย"
https://www.youtube.com/watch?v=9LUeyXIbE0g

"ชัยภูมิ ป่าแส"ความตายที่ต้องให้เป็น"ชัยภูมิสุดท้าย"

jom voice

Published on Apr 2, 2017

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ เยาวชนนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน ให้สัมภาษณ์ Thaivoice กรณีทหารวิสามัญฆาตกรรม นายชัยภูมิ ป่าแส เยาวชนนักเคลื่อนไหวเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์และคนไร้สัญชาติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมาว่า จนถึงขณะนี้ดูเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐพยายามทำให้คดีนี้เงียบหายไปและพยายามขัดขวางไม่ให้มีการสืบหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส สังคมไทยไม่ควรจะปล่อยให้การตายของชัยภูมิ เงียบหายไป เพราะกรณีนี้เป็นการสะท้อนทัศนคติของรัฐที่มีต่อชนกลุ่มน้อยหรือคนไร้สัญชาติที่มองคนไม่เท่านั้น โดยเฉพาะคำพูดของ แม่ทัพภาคที่ 3 ซึ่งถ้าเป็นประเทศที่เจริญแล้ว สังคมจะกดดันให้ลาออกแล้ว ดังนั้นสังคมไทย จะต้องกดดันให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการอิสระเป็นกลางขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงเรือ่งนี้ให้ได้