วันเสาร์, เมษายน 01, 2560

คุณธรรมที่ควรตระหนักยิ่ง...

"อาย"เป็นคุณธรรมที่ควรตระหนักยิ่ง แต่ต้องอายในสิ่งที่ไม่ถูก ไม่ต้อง หากใครสำเหนียกและทำได้ก็จะมีความเจริญทั้งตนเองและสังคม ทั้งปัจจุบันและอนาคต 

หากรัฐบาลคุณประยุทธ์เปลี่ยนนโยบาย"ไทยแลนด์ 4.00" มาเป็น "อาย 4.00" ก็จะทำให้คุณประยุทธ์และพันธมิตร"เงยหน้าก็ไม่อายฟ้า ก้มหน้าก็ไม่อายดิน"แต่นั้นหมายความว่าคุณประยุทธ์และพันธมิตรต้องทำคะแนนว่าด้วยการ"อาย"ได้เต็ม"4.00"นะครับ

ผมไม่ได้หมายความว่าให้"อายที่ทำไม่ได้"แต่ผมหมายถึง"อายที่ได้ทำมาแล้ว"ต่างหาก

แค่เขียนมานี่ ผมยัง"อาย"แทนเลย


Somrit Luechai