วันอังคาร, เมษายน 11, 2560

นักกม.เสนอประชาชนเข้าชื่อ ออกกม.ล้างคำสั่งคสช.- แก้ไขรธน.60
https://www.youtube.com/watch?v=D70g4931gt8

นักกม.เสนอประชาชนเข้าชื่อ ออกกม.ล้างคำสั่งคสช.- แก้ไขรธน.60

jom voice

Published on Apr 10, 2017

ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในกลุ่มนิติราษฎร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนสุดท้าย)เกี่ยวกับการล้มล้างคำสั่ง หน.คสช.ตามม.44 หลังรัฐธรรมนูญปี 60 บังคับใช้ว่า พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ต้องเสนอนโยบายหลักในการหาเสียงคือการทำให้ประเทศพ้นไปจากวงจรเผด็จการนั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตย ก็รณรงค์รวบรวมรายชื่อ 5 หมื่นหรือมากกว่านั้นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงประชาชนที่ถูกกระทำ ถูกละเมิดด้วยคำสั่งหน.คสช.ก็ควรจะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตีความ แม้หนทางชนะจะมีน้อยแต่อย่างน้อยจะเป็นการพิสูจน์กลไกของรัฐธรรมนูญ ปี 60 ว่าจะทำได้จริงตามที่เขียนเอาไว้หรือไม่

.....

นักกฎหมายชี้"ม.44"อำนาจเหนือ"รัฐธรรมนูญ"ทำลายหลักการบริหารประเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=6FZigfPvW3M

jom voice

Published on Apr 8, 2017

ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนที่ 1) เกี่ยวกับการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยเฉพาะการคงไว้ซึ่งอำนาจหน.คสช.(ม.44)ในม.265ว่า เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การร่างรัฐธรรมนูญไทย ที่หลังรัฐบาลรัฐประหารแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับถาวรยังคงอำนาจพิเศษของหัวหน้าคณะรัฐประหารไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อไป ซึ่งจะทำให้เกิด 2 อำนาจในการบริหารประเทศ และอำนาจตาม ม.265 (ม.44)จะเป็นอำนาจที่ใหญ่กว่า รัฐธรรมนูญ ทั้ง 279 มาตรา เพราะรวบอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการไว้กับหน.คสช.เพียงคนเดียว ทำให้ทุกมาตราที่บัญญัติไว้ใน รธน.ปี 60 ไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าจะเป็นไปตามที่เขียนไว้ อาจจะถูกยกเลิก แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งอำนาจนี้อาจจะใช้เพื่อการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก็ได้ด้วยเช่นกัน แม้เชื่อว่าหัวหน้าคสช.อาจจะไม่ทำแต่ กม.เขียนให้อำนาจไว้เช่นนี้ ( ตอนที่ 2... อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล จะเสนอแนวทางการยกเลิก คำสั่ง ตาม ม.44 ว่าควรจะทำอย่างไร โปรดติดตาม...)