วันอังคาร, เมษายน 11, 2560

“กรมบังคับคดี” ยึดทรัพย์ “บุญทรง” กับพวกแล้ว 2 หมื่นล้าน - “ยิ่งลักษณ์” คิวต่อไป
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ (ภาพจากแฟ้ม) 


“กรมบังคับคดี” ยึดทรัพย์ “บุญทรง” กับพวกแล้ว 2 หมื่นล้าน - “ยิ่งลักษณ์” คิวต่อไป


โดย ทีมข่าวอาชญากรรม
ผู้จัดการออนไลน์
10 เมษายน 2560 

“กรมบังคับคดี” ยึดทรัพย์ “บุญทรง” กับพวกแล้ว มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท กรณีทุจริตขายข้าวแบบจีทูจี เตรียมขายทอดตลาดต่อไป ด้าน “ยิ่งลักษณ์” จ่อโดนคิวต่อไป หลังศาลปกครองยกคำขอทุเลา

วันนี้ (10 เม.ย.) น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า หลังจากกรมการค้าต่างประเทศ ได้ส่งหนังสือตั้งเรื่องมาให้กรมบังคับคดี เพื่อขอให้อายัดทรัพย์กรณีทางแพ่งกรณีทุจริตการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) มูลค่า 20,000 ล้านบาท จาก นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ อดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ และ พ.ต.ท.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการ รมว.พาณิชย์ ซึ่งทางกรมบังคับคดีได้ทำการยึดทรัพย์บุคคลดังกล่าว ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งรายการทรัพย์มาแล้วมูลค่า 20,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากเป็นการยึดทรัพย์ในคดีทางแพ่ง ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อของทรัพย์สินว่าเป็นทรัพย์สินอะไรบ้าง เพราะเป็นเรื่องของคู่ความ จากนี้ คงเป็นการใช้สิทธิของคู่ความตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เพราะเขาอาจจะไปร้องขอต่อศาลปกครอง ตามใดที่ศาลยังไม่มีคำสั่งคุ้มครองหรือสั่งทุเลาการบังคับคดี ดังนั้น การบังคับคดีก็ยังดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม หลังจาก กรมบังคับคดี ดำเนินการมาแล้วก็จะประกาศขายทอดตลาดต่อไป แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศขายทอดตลาด เพราะต้องตรวจสอบก่อนว่าทำขั้นตอนกระบวนการยึดแล้วแจ้งหมายครบถ้วนแล้วหรือไม่

“ส่วนกรณีศาลปกครองยกคำร้องขอทุเลาการบังคับใช้คำสั่งในคดีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นผู้ถูกฟ้องคดี กับพวกรวม 4 ราย โดยขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาบังคับการอายัดทรัพย์สินกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถูกเรียกรับผิดความเสียหายทางละเมิด ฐานไม่ระงับยับยั้งในความเสียหายโครงการรับจำนำข้าว และจงใจปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว วงเงินกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท สำหรับกรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กับพวก ก็เหมือนกับคดีของนายบุญทรงกับพวก หลังจากศาลมีคำสั่งทุเลาแล้วก็ต้องรอให้ทางกระทรวงการคลังทำหนังสือตั้งเรื่องมาให้กรมบังคับคดี เพื่อขอให้อายัดทรัพย์กรณีทางแพ่งกรณีไม่ระงับยับยั้งในความเสียหายโครงการรับจำนำข้าว และจงใจปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว วงเงินกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท หากกระทรวงการคลังทำหนังสือมาให้กรมบังคับคดีเมื่อใดก็พร้อมจะดำเนินการยึดทรัพย์ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตามขั้นตอนต่อไป”

ooo


เรื่องเกี่ยวเนื่อง...


"เมื่อการออกคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุการณ์ฟ้องคดี ดำเนินการภายใต้สถานการณ์การใช้กำลังยึดอำนาจการปกครองและมีการใช้อำนาจรัฐ ศาลปกครองในฐานะองค์กรตุลาการของรัฐซึ่งมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทางปกครองต้องตะหนักและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแทนรัฐ ให้เป็นไปในฐานะรัฐที่ดีตามหลักนิติธรรมเพื่อป้องกันการใช้อำนาจรัฐตามอำเภอใจ โดยดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองให้ครบตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จนกว่าจะมีคำพิพากษาเป็นที่สุด เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประเทศได้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุในการฟ้องคดีก่อนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้ฟ้อง เพื่อเป็นหลักประกันในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองแก่ประชาชนและสังคมไทย"

ภานุพันธ์ ชัยรัต รองอธิบดีศาลปกครองกลาง

ลุกขึ้นยืนปรบมือให้ตุลาการท่านนี้หน่อยครับ

จากองค์คณะ 7 คน มีเสียงข้างน้อยแค่ 2 คน อีกคนหนึ่ง นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง เจ้าของสำนวนคดีนี้ ก็ว่าตามหลักการว่าคดีนี้ รัฐได้เริ่มกระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว หากไม่สั่งทุเลา ก็จะเกิดความเสียหาย และหากสั่งทุเลา รัฐก็ไม่ได้เสียหาย ยังรอได้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด เพียงแต่ตอนท้ายกลับบอกว่าควรให้ยึดอายัดบางส่วน ยกเว้นบ้านที่อยู่อาศัย ที่ดิน บัญชีเงินฝาก

ส่วนตุลาการอีก 5 คนได้แก่ วุฒิ มีช่วย อธิบดีศาลปกครองกลาง , ชวลิต ลาภผล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง , ธวัชไชย สนธิวนิช ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ,ผึ้งรวง ประเสริฐพานิชการ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง หัสฎี ศรีวิเชียร ตุลาการศาลปกครองกลาง อยากถามจังว่าท่านตัดสินล่วงหน้าแล้วหรือครับว่าคำสั่งยึดทรัพย์ถูกต้องชอบธรรม จึงให้รัฐไล่ยึดอายัดไปก่อน ทั้งที่คดีในศาลยังไม่เริ่มการพิจารณาเลย


Atukkit Sawangsuk