วันเสาร์, เมษายน 01, 2560

"ปิดกั้นเสรีภาพสื่อ" คือการทำลายศักดิ์ศรีความเป็น"คนไทย"
https://www.youtube.com/watch?v=E_15EMtqIMc

"ปิดกั้นเสรีภาพสื่อ" คือการทำลายศักดิ์ศรีความเป็น"คนไทย"

jom voice

Published on Mar 31, 2017

ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการนิเทศศาสตร์ อดีตอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ Thais Voice (ตอนสุดท้าย) เกี่ยวกับการริดรอนปิดกั้นสิทธิเสรีภาพสื่อโดยรัฐบาลทหารไทยว่า สื่อออนไลน์ในโลกโซเชี่ยลมีเดีย เป็นช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น แต่รัฐบาลกลับเพิ่มกฎหมายควบคุมเข้มข้นขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การปะทะทางความคิดระหว่างรัฐกับประชาชน ความเป็นรัฐ ต้องให้ความสำคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน และที่สำคัญต้องสร้างความศรัทธาเชื่อถือกับประชาชน ด้วยการเร่งสร้างผลงาน สร้างนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ขณะเดียวกันองค์กรอิสระอย่าง กสทช.ก็ไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะผลประโยชน์แห่งรัฐเป็นสำคัญ แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญด้วย และเห็นด้วยที่องค์กรสื่อจะต้องรวมตัวกันต่อต้าน ร่าง พรบ.ควบคุมจริยธรรมสื่อ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สภาปฎิรูปประเทศ ในเวลานี้

.....

"คสช."ยุคอัสดงของสื่อไทย นักนิเทศศาสตร์เตือนคุมมากระวัง"ระเบิด"https://www.youtube.com/watch?v=6qssQubNWZw

jom voice

Published on Mar 30, 2017

ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนที่ 1) เกี่ยวกับการที่ บอร์ดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.มีมติพักใบอนุญาต สถานีโทรทัศน์วอซ์ทีวี.เป็นเวลา 7 วันว่า เป็นเรื่องเศร้าที่ผู้มีอำนาจรัฐพยายามปิดปาก และปิดหูปิดตาประชาชน ปฎิเสธไม่ได้ว่าคนทำสื่อยุคนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานทางการเมือง การวิเคราะห์ข่าวก็คือการตีความ จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีความโน้มเอียง หรืออาจถูกมองว่าไม่เป็นกลาง แต่ก็ต้องอยู่บนหลักการของเหตุผล อยู่บนผลประโยชน์ของสาธารณะ และชวนให้ประชาชนตั้งคำถาม ตรวจสอบหา การที่รัฐบาลพยายามสร้างกลไกควบคุมสื่อให้เกิดความกลัว นี่ต่างหากที่เป็นปัญหาเพราะจะทำให้ สื่อไม่สามารถสร้างสมดุลย์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ เพราะเสรีภาพในการทำงานของสื่อมวลชน จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เห็นต่างกันได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ( ตอนสุดท้าย - ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ จะวิเคราะห์บทบาทของ กสทช.องค์กรอิสระที่กำลังตกเป็นเครื่องมือของรัฐหรือไม่.. โปรดติดตาม )