วันเสาร์, เมษายน 01, 2560

จากเสือตัวที่ 5 เหลือแค่หะมาตัวที่... ได้แค่ลาซาด้า ตั้งเมืองอีคอมเมิร์ชในไทย
https://www.youtube.com/watch?v=PT0tmT1UEwU

สุดท้ายได้แค่ลาซาด้า ตั้งเมืองอีคอมเมิร์ชในไทย


SHTV

Published on Mar 31, 2017

Tonight Thailand - VoiceTV21 @Voice_TV

.....

สุดท้ายได้แค่ลาซาด้า ตั้งเมืองอีคอมเมิร์ชในไทย

อาลีบาบา ส่ง ลาซาด้า ตั้งเมืองอีคอมเมิร์ชในไทยสร้างศูนย์เต็มรูปแบบภายใน 2 ปี

ที่มา Voice TV