วันเสาร์, เมษายน 08, 2560

18 มงกุฎเรียกพี่"

"18 มงกุฎเรียกพี่"

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน แต่ก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับเพียง 1 วัน พลเอกประยุทธ์กลับฉวยโอกาสออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 23/2560 กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยข้ออ้างที่เป็นเท็จ

นับจากยึดอำนาจ คสช. มีความพยายามที่จะสืบทอดอำนาจเผด็จการตลอดมา ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์ได้กำหนดให้มี "คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ" ที่ถูกมองว่าเป็นองค์กรสืบทอดอำนาจแต่ถูกจับได้เสียก่อนจึงถูกคว่ำ ต่อมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ กรธ. ที่มีนายมีชัยเป็นประธานจึงเปลี่ยนแปลงวิธีโดยกำหนดให้องค์กรอิสระ 3 องค์กร คือศาลรัฐธรรมนูญ คตง. และ ป.ป.ช. มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญรวมทั้งให้คุณให้โทษฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชนได้ ดังนั้น คสช. จึงได้แต่งตั้งบุคคลจำนวน 7 คนเข้าไปเป็น ป.ป.ช. เป็นองค์กรแรก เหลืออีกสององค์กรที่ คสช. จะต้องแต่งตั้งให้ได้เพื่อให้มีอำนาจควบคุมองค์กรที่มาจากประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ

คำสั่งที่ 23/2560 จึงต้องรีบชิงออกมาก่อนรัฐธรรมนูญมีผลบังคับ อ้างเหตุว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางราย คตง. และผู้ว่า คตง. จะพ้นตำแหน่งในระยะเวลาอันใกล้ หากไม่รีบสรรหาจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องอันเป็นเท็จ เพราะตามข้อ 3 ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 40/2559 กำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แม้ครบวาระจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลมาแทนตามรัฐธรรมนูญใหม่ ที่น่าสมเพชกว่านั้นคือข้อ 5 ของคำสั่งที่ 23/2560 ได้กำหนดคุณสมบัติผู้เป็นตุลาการไว้แบบสิ้นคิดว่า "ให้คัดเลือกผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญ เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม" ซึ่งเท่ากับไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเพื่อที่จะตั้งคนของตัวเอง ทั้งที่อีกเพียงวันเดียวรัฐธรรมนูญก็จะมีผลบังคับและตุลาการก็ยังทำหน้าที่ต่อไปได้ พฤติกรรมที่ทำจึงเป็นการหลอกลวงประชาชนที่ออกไปลงคะแนนจนผ่านประชามติ ฉวยโอกาสในขณะที่ผู้คนให้ความสนใจกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแอบออกคำสั่งอัปยศดังกล่าวเพื่อกำหนดคุณสมบัติตามใจชอบ ทำไปโดยไม่มีความอายชนิด 18 มงกุฎต้องเรียกพี่ อำนาจทำให้คนลืมอายจริงๆ

วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย
7 เมษายน 2560

คำสั่งหัวหน้า คสช ที่ 40/2559
http://library2.parliament.go.th/…/ncpo-head-order40-2559.p…
คำสั่งหัวหน้า คสช ที่ 23/2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/098/32.PDF


Watana Muangsook