วันเสาร์, เมษายน 18, 2558

สรุปผลงาน(ความวิบัติ)ด้านเศรษฐกิจ 10 เดือน รัฐบาล คสช.https://www.youtube.com/watch?v=PYM6czoUj2Y&feature=youtu.be

Published on Apr 16, 2015
ผลงานความวิบัติ ด้านเศรษฐกิจ 10 เดือน คสช.
ต้นฉบับ
https://www.facebook.com/UDDthailand/...