วันอังคาร, เมษายน 21, 2558

วาทะเด็ดวันนี้ : ทองแท้ไม่ควรกลัวการพิสูจน์
′อลงกรณ์′ เสนอทำประชามติรธน. ชี้ ทองแท้ไม่ควรกลัวการพิสูจน์

ที่มา มติชนออนไลน์

นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เน้นหลัก 4 ป. ได้แก่ 1.ปฏิรูป 2.ประชาธิปไตย 3.ประชาชนและพลเมือง และ 4.ประชามติ ซึ่งไม่เหมือนรัฐธรรมนูญใน 19 ฉบับที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง และมองว่า "พิมพ์เขียวจะดีอย่างไร แต่หากประเทศขาดความปรองดองก็ไม่สามารถเดินหน้าได้"

อีกทั้งมองว่า สปช.ไม่ใช่ร่างทรงของใคร เป็นอิสระ ไม่มีการครอบงำจากอำนาจใดๆทั้งคณะรัฐมนตรี หรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะคณะกรรมาธิการยกร่างฯเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นของคนไทยทั้งประเทศ จึงต้องทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีการจัดทำประชามติ

โดยการทำประชามติ ถือเป็นการสร้างความชอบธรรมและการยอมรับจากประชาชน ทำให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของและต้องปกป้องรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการยกร่างฯต้องมีความกล้า เพราะ "ทองแท้ต้องไม่ควรกลัวการพิสูจน์" เพราะทุกตัวอักษรแฝงไปด้วยอนาคตของประเทศและคนไทยทุกคน