วันพุธ, เมษายน 22, 2558

รธน. ร่างนี้...ขนาดพัดลมยังส่ายหน้า !!! - "ประชามติ" คือสิทธิของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย มิฉะนั้น ต้องเรียกหาความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ในอนาคต


ร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับพัดลมส่ายหน้า
ประชามติ พิสูจน์หัวใจประชาธิปไตย


ที่มา FB พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
oooบทบก. Bloomberg สื่อทรงอิทธิพลมากสุดทางธุรกิจ วิพากษ์ “ความผิดปรกติ” ของร่างรธน.ใหม่ ซึ่งเขียนขึ้นมาจากฐานความคิดว่า “นักการเมืองจากการเลือกตั้ง” เลวหมด เป็นต้นตอของปัญหาการทุจริต และประชานิยมที่เลวร้าย รธน.ใหม่จึงมุ่งป้องกันนักการเมืองเลว ๆ (อย่างพี่น้องชินวัตร) โดยในรธน.ใหม่เสนอให้ย้อนเวลากลับไปสู่ระบอบการเมืองซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ปี 2522-2540 เป็นระบอบที่ “เทวดา” ในกรุงเทพฯ กุมการตัดสินใจทั้งหมด ชาวบ้านเป็นแค่เบี้ย เลือกตั้งไปไลฟ์บอย รับตังค์ดีกว่า เป็นระบอบที่พรรคร่วมรัฐบาลและรัฐสภาอ่อนแอ ซึ่ง Bloomberg มองว่าการย้อนอดีตแบบนี้ ไม่เป็นหลักประกันว่าอะไร ๆ จะดีขึ้น

ที่แย่กว่านั้น Bloomberg มองว่าการโอนคืนอำนาจกลับไปให้บรรดาชนชั้นนำแบบเก่า จะทำลาย “ความชอบธรรมของรัฐบาลและความมั่นใจของนักลงทุนในระยะยาว” เพราะนักลงทุนต้องการเห็นระบบการกำกับดูแลที่มีการตรวจสอบมั่นคงและโปร่งใส โดยทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ รธน.ที่กีดกันและเอื้อกับคนบางกลุ่มเช่นนี้ ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดวิกฤตการเมืองขึ้นมาอีกเลย

Bloomberg มองว่าทางออกไม่ใช่การลดอำนาจนักการเมือง แต่ต้องเคารพเสียงของประชาชน เพราะประชาชนเท่านั้นเป็นผู้สร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลได้ และในระบบที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลเป็นอย่างดี ประชาชนนั่นแหละจะเป็นผู้ โหวตให้รัฐบาลชั่ว ๆ ออกจากตำแหน่งได้ Bloomberg ตบท้ายด้วยการบอกว่า รัฐธรรมนูญใดที่เขียนแบบเลี่ยงบาลี เบี่ยงเบนจากหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย อยู่ได้ไม่กี่ปีก็ต้องถูกยกเลิกฉีกทิ้งแล้วต้องเขียนขึ้นมาใหม่อยู่ดี หรือไทยจะทำสถิติเป็นประเทศเขียนรธน.มากสุดในโลก?

Pipob Udomittipong


ooo