วันพฤหัสบดี, เมษายน 23, 2558

จตุพร พรหมพันธุ์ มองไกล 22-4-2015https://www.youtube.com/watch?v=zAUO20mcj-k&list=PLkxSbtgeRhZZHFSIqtnu0LcFbArYM1knw&index=110

Published on Apr 21, 2015
จตุพร พรหมพันธุ์ รายการมองไกล Peace TV