วันพฤหัสบดี, เมษายน 23, 2558

จาตุรนต์ ฉายแสง - นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ชำแหละ รัฐธรรมนูญ ร่างแรกhttps://www.youtube.com/watch?v=vaemKYwn_38

Published on Apr 21, 2015
จาตุรนต์ ฉายแสง - นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ชำแหละ รัฐธรรมนูญ ร่างแรก ปมร้อน นักการเมือง ตอบโจทย์ ThaiPBS