วันเสาร์, เมษายน 25, 2558

กมธ.ยกร่างฯ โยนถามคสช. ปมประชามติรธน. ยันกว่า80%ของกมธ.ยกร่าง อยากให้ทำที่มา มติชนออนไลน์
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

นางถวิลวดี บุรีกุล ประธานกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของประชาชน คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า หนังสือคู่มือ "สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป" กำลังจัดทำกว่าหนึ่งแสนเล่มเพื่อแจกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในวันพรุ่งนี้ และแจกประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น โดยภายในเล่มระบุเนื้อหาต่างๆ เช่น การนิยามคำว่าพลเมือง สิทธิการมีส่วนร่วม เพศสภาพ ระบบการเลือกตั้ง เป็นการบอกความหมายรายละเอียดต่างๆ แทนการอ่านรัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยในการลงพื้นที่หลังการจัดเวทีทั้ง12 เวที จะมีการทำแบบสอบถามหลังจากได้ทำการชี้แจงร่างแล้ว (3-4คำถาม ระบบ2สภา ที่มาส.ว.-ส.ส. ระบบการเบือกตั้งแบบสัดส่วนผสม และคำถามปลายเปิด เช่น การสร้างความปรองดอง)

นอกจากนี้กล่าวว่า หากมีการทำประชามติในอนาคต ก็เป็นการดีที่ได้นำหนังสือนี้ให้ประชาชนได้อ่านเพื่อทราบรายละเอียดแต่ต้น เพราะก่อนการทำประชามติต้องมีกระบวนการปูทางก่อน

เมื่อสถานการณ์สุกงอมไม่ต้องถามถึงการทำประชามติ เมื่อถึงเวลาก็ต้องมี เราต้องรอเวลา เพราะต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่วม

ส่วนการบรรจุลงในแบบสอบถามใน12เวทีนั้น ระบุ คำถามชี้นำอยู่แล้ว เรารู้คำตอบอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องถาม ที่จะต้องจัดทำอยู่แล้ว ยืนยันคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ไม่กลัวการทำประชามติ

ด้านนายประชา เตรัตน์ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า เราต้องการวางรากฐานให้ประชาชนทราบรายละเอียดในช่วงการลงพื้นที่รับฟังในวันที่ 27เมษายน ถึง 27พฤษภาคมนี้ ในการชี้แจงประชาชน ในภาคกลาง คือ จังหวัดชลบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส ภูเก็ต สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด จะเชิญประชาชนร่วมในเวทีมหาวิทยาลัย เวทีละ 1,000-3,000 คน รวมทั้งหมด12เวที

ทั้งนี้มองว่า ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดถึงการทำประชามติ ให้คณะรัฐมนตรีและคสช.ตัดสิน โดยระบุว่าคณะกรรมาธิการยกร่างฯกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เห็นว่า ต้องจัดทำประชามติ ส่วนจะมีการจัดทำหนังสือเสนอคสช.อย่างเป็นทางการหรือไม่ ให้นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างฯตอบเอง ยืนยันมีการพูดคุยกันแน่นอนระหว่าสปช. คณะรัฐมนตรี และคสช.ในการทำประชามติ ซึ่งอาจเพิ่มเติมลงไปในแบบสอบถามทั้ง 12 เวที เพื่อให้ประชาชนออกความเห็น แต่การแก้รัฐธรรมนูญก็อยู่ที่คสช. แต่การลงพื้นที่ทั้ง 12 เวที รวม 40,000 คน ก็สามารถทดแทนการประชามติได้ส่วนหนึ่ง

ooo

เชื่อใครดี?
รองนายกฯ อ้าง คสช.ไม่มีอำนาจสั่งทำประชามติเพราะไม่มีใครใหญ่กว่า รธน. ชี้ ทำประชามติได้หรือไม่ อยู่ที่ร่าง รธน. ‪#‎TV24‬
https://twitter.com/Sorathan_TV24/status/591503647705473025
---------------------------------
“มาตรา 44 ให้ผมทำอะไรก็ได้ ถึงจะไปขัดแย้งกับสามอำนาจศาล ผมก็ทำได้ ถ้ามันทำแล้วไม่เกินกว่าเหตุ หรือสร้างสรรค์ ผมไม่มีความผิด เป็นการใช้อำนาจอาศัยตามมาตรา 44 จะออกเป็นคำสั่งตามอำนาจคสช.หรือรัฐบาลก็ได้”


30มีนาคม2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ที่มา facebook Wassana Nanuam
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878610888864037

บันทึกไว้ ใครพูดอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ http://maysanitto-home.blogspot.tw/